Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Sådan stemmer lærere

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 8/11 2013 nedenstående læserbrev fra styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds Steen Pilgaard Toft


Kommunalvalget nærmer sig hastigt. For mange lærere er valget i år anderledes end det har været tidligere. Det kan denne gang være svært at finde ud af hvem man skal sætte krydset ved. Det kan det fordi lærerne i foråret fik en uhørt dårlig behandling af KL i samarbejde med de fleste af Folketingets politikere. Hvem husker ikke lockouten i april, tilsviningen i medierne og regeringens/folketingsflertallets ensidige indgreb i konflikten?

Hvad har dette med kommunalpolitikerne at gøre? Såmænd ikke andet end at KL er kommunernes organisation og at KL er styret af kommunale politikere (og, viste det sig, har ageret marionet for regeringens toppolitikere og embedsapparat).

I juni gennemførte Danmarks Lærerforening en meningsmåling blandt ca. 300 lærere i Svendborg (svarprocent 43). Talmaterialet er ikke stort, men tendensen var dengang meget klar på en række punkter. Disse skal fremføres her.

Hvis der havde været kommunalvalg i juni, ville 13,6 % (0,8) af lærerne have stemt blankt. Tallet i parentes angiver tallet for sidste kommunalvalg.  16,8 % ville være i tvivl. Disse partier ville få følgende stemmeandele: Socialdemokraterne: 4 % (36), Radikale: 6,4 (12), Socialistisk Folkeparti: 2,4 % (26,4), Enhedslisten: 42,4 % (12). For de øvrige partiers vedkommende er ændringerne meget små. Værd at bemærke er også at respekten for demokratiet blandt lærerne er så stor at ingen ville undlade at afgive deres stemme.

Det havde også klædt regeringen at vise reel respekt for den demokratisk udviklede danske model i stedet for at opføre den som skuespil (med på forhånd skrevne replikker og fastlagt resultat), og det havde klædt kommunalpolitikerne at sige fra når absurditeterne blev for åbenbare.