Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Sammenlægning står i stampe

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 18/4 2013 en artikel om lockoutens indvirkning på sammenlægningen af skolerne på Ærø. Lars Krogh, styrelsesmedlem og fællestillidsrepræsentant for Øhavets Lærerkreds, udtaler sig i artiklen.


"Det er simpelthen en katastrofe at lockouten falder oven i planlægningen, siger Lars Krogh der er fællestillidsrepræsentant for de lockoutramte lærere på Ærø. Han fortæller at de to en halv uge som lockouten har varet indtil videre har betydet at to møder i sammenlægningsudvalget er blevet aflyst."

"Det bliver virkelig kaos hvis lockouten fortsætter ind i maj. Vi skulle allerede nu have været i gang med at planlægge hvad de forskellige lærere skal undervise i. Den plan kan tidsmæssigt ikke holde nu, siger Lars Krogh og fortsætter: Når vi starter igen, kan det godt blive en noget kaotisk start. Jeg tror både skoleledelsen og lærerne vil gøre alt hvad de kan for at få den bedste start som muligt, men der mangler simpelthen tid til det."