Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2014

Arbejdstidsaftale sikrer kvaliteten

Under denne overskrift skriver Fyns Amts Avis d. 3. marts 2014 om muligheden for en arbejdstidsaftale for lærerne i Svendborg Kommune

Øhavets Lærerkreds repræsenterer folkeskolelærere i forhandlinger med Svendborg Kommune. Kredsens formand Lone Clemmensen mener at hvis folkeskolereformen skal forløses bedst muligt kræver det også en ny lokal arbejdstidsaftale.

- Hvis der ikke bliver lavet en ny arbejdstidsaftale, vil det betyde for vores medlemmer at det er ude på den enkelte skole at alting bliver afgjort af skolelederen fuldstændig egenrådigt, siger Lone Clemmensen.

Det kan betyde at arbejdsvilkårene for folkeskolelærerne ikke er ens i kommunen som en arbejdstidsaftale ellers sikrer. For der er økonomisk forskel på folkeskolerne i Svendborg Kommune og de enkelte skoleledere har derfor ikke de samme midler at spille med, forklarer Lone Clemmensen. Forberedelses- og undervisningstiden kan derfor variere fra skole til skole hvis der ikke bliver lavet en fælles arbejdstidsaftale -- Det er risikoen i forhold til hvis der ikke bliver lavet en aftale. Det kan betyde at skolelærere på skolerne der har dårligere resurser end andre, skal undervise mere med mindre forberedelse, siger hun og uddyber at det går ud over kvaliteten for undervisningen.

Arbejdstidsaftalen sikrer at alle børn uanset hvor de går i skole har en velforberedt lærer der har tid til den enkelte elev. Eleverne skal ikke være afhængige af at man på skolen har en dårlig økonomi siger Lone Clemmensen og tilføjer:

- Hvis skolerne bliver presset økonomisk er det klart at det eneste en skoleleder kan gå ind og gøre er at spare på alt det der er lovpligtig undervisning. Hvis vi vil have at lærerne skal løfte de nye opgaver herunder mere undervisning,  skal man også være klar til at tage dem med på råd og give dem de rigtige rammer, siger Lone Clemmensen, der mener at de rammer kan man skabe med en ny lokal arbejdstidsaftale.

(Hjemmesidens kommentar: Den understregede passage har avisen ikke citeret korrekt - den giver i øvrigt heller ikke mening. Lone Clemmensens hensigt var at forklare at skoleledere der har problemer med at få økonomien til at slå til, kan komme til at presse lærerne til at levere langt mere undervisning end deres forberedelsestid rækker til.)