Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2014

Endnu en discount-reform

Under denne overskrift skriver styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds Gitte Kondrup Ebbesen d. 11/3 2014 i Fyns Amts Avis' rubrik 'MM - Min Mening'

Reformerne har kronede dage. Nu er den seneste i rækken stolt lanceret af vores undervisningsminister. Reformen for erhvervsuddannelserne. En reform der skal løse de problemer erhvervsuddannelserne har med dårligt image, højt frafald og manglende lærepladser. Den målsætning er god, og der er med reformen også tænkt i nogle gode løsninger som har bred politisk opbakning.

Hvorfor er det så at jeg ikke står og klapper i hænderne med samme begejstring som Antorini? Jeg synes jo at reformen indeholder gode elementer: Der tilføres flere undervisningstimer som skal differentieres mere og indeholde bevægelse, der skal være en tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, der skal foretages et kompetenceløft af lærere og ledelses- og institutionsudvikling. Og så skal de unge mennesker ud at dyrke 45 minutters motion hver eneste uge! Det er også positivt at der gøres en fortsat indsats for at sikre flere praktikpladser, og at man indfører det såkaldte EUX, som betyder at erhvervsuddannelserne kan tilbyde fag på gymnasialt højniveau så man får mulighed for at læse videre. Man har heldigvis også tænkt på de unge mennesker som ikke formår at trække et 2-tal hjem til folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik; de får mulighed for at blive optaget efter en samtale som vil vise, hvor motiverede de er.

Grunden til at min begejstring er behersket, er at finansieringen af denne reform er mangelfuld - nøjagtig som vi ser det med folkeskolereformen. Det er lærerne der skal betale gildet ved at undervise mere. Al forskning viser at elevernes udbytte af undervisningen ikke handler om antallet af timer, men om kvaliteten i undervisningen.

Men det største problem jeg ser i reformen, er punktet om "fokusering af vejledningsindsatsen". Dette punkt dækker over at der skal spares massivt (en kvart milliard!) på Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-vejledningen er ellers et område som har været opprioriteret de sidste år. Man har uddannet vejlederne på diplomniveau, og UU-vejlederne har knoklet efter politikernes målsætning om at få flere i gymnasiet. Det er lykkedes, og UU-vejlederne har sejret ad helvede til. Nu er målsætningen at 25 % skal på erhvervsuddannelserne, og det skal primært være lærerne i folkeskolen der skal sørge for uddannelsesvejledningen - et område der skal presse det ind sammen med alt det andet i folkeskolereformen. UU-vejlederne skal i fremtiden kun fokusere på de 5 % af unge der hænger med en hvis legemsdel i vandskorpen.

Jeg har det med reformen for erhvervsuddannelserne som med folkeskolereformen. Der er positive elementer i begge dele, og der er tænkt gode tanker. Kæden hopper bare af for mig når man påstår at man kan hæve kvaliteten i uddannelse ved at skabe væsentligt dårligere arbejdsvilkår for dem der skal løfte opgaven.