Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2014

Et klart nej

Fyns Amts Avis skriver d. 25/3 om bestræbelserne på at indgå en arbejdstidsaftale for lærerne i Svendborg Kommune

”De forhandlede også om arbejdstid, men ifølge Øhavets Lærerkreds’ formand Lone Clemmensen strandede det hurtigt. Op til skolernes vinterferie havde hun færdiggjort et oplæg til en ny aftale om lærernes arbejdstid, men det blev klokkeklart afvist af kommunens Børn- og Ungedirektør Jan Præstholm.
-  Det var sådan lidt hvad der sker, siger Lone Clemmensen, som kalder forhandlingerne ’grumsede’.
- Det var meget overraskende, og det viser at direktionen i kommunen har været meget stålfast fra start af, siger hun og stiller spørgsmålstegn ved kommunens vilje til at forhandle om lærernes arbejdstid."