Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2014

Fordi jeg siger det

Under denne overskrift skriver styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds Gitte Kondrup Ebbesen d. 18/2 2014 i Fyns Amts Avis' rubrik 'MM - Min Mening'

Min mors far mente ikke at børns mening er noget værd. ”Jeg er ikke interesseret i at høre hvad du mener lille dame,” sagde han. ”Din mening ligger i min lomme til du bliver 18 år.”

Jeg er selv blevet opdraget til at ytre mig hvis jeg har noget på hjerte. Men i min opdragelse lå også et krav om at jeg først kunne udtale mig når jeg havde lyttet til andre. På den måde blev jeg klogere på andre mennesker og dermed også på mig selv. Dette princip forsøger jeg at lære fra mig. Jeg opfordrer mine elever til at prøve argumenter af og lytte til hinanden før de danner deres egen mening.

Men nu er der noget der tyder på at det der med at lytte til børns mening har taget overhånd. Nutidens børn kritiseres for at være udisciplinerede forhandlerbørn der ikke respekterer regler og rammer. Eksperter står i kø for at fortælle os at det skyldes forældre som har diskuteret med deres børn og givet dem for mange valg i livet. Forældre giver deres børn status af små konger som lader sig varte op og som kræver at deres mening tæller.

Er det tid til at genindføre disciplinen fra morfars tid? Det mener Niels Egelund. I forrige uge udtalte han at der skal mere disciplin og straf til i skolen for at lære de ’små konger’ at rette ind. Han påstår at det er en misforstået godhed at elever i så ringe grad straffes.

I dag sidder der ofte 25 børn i en almindelig folkeskoleklasse. Der er nødt til at være en vis disciplin hvis fællesskabet og den enkeltes faglige udvikling skal tilgodeses optimalt. Læreren opstiller rammer og dirigerer flokken. Oftest går det godt. Men nogle gange er der for meget uro, og det kan godt være vanskeligt at gennemføre en god undervisning.

Løsningen kunne være Niels Egelunds. Men at straffe en urolig elev med fx en eftersidning eller en offentlig ydmygelse som at feje skolegården, hjælper ikke noget som helst. Hvis det virkede, havde vi nok anvendt det noget mere. Det er jo det letteste i verden at give et barn en eftersidning!

Vi kan ikke lære børnene disciplin i skolen ved at straffe dem uden at der går noget andet og langt vigtigere tabt. Nemlig følelsen af at være værdsat. Skolens opdrag er - ud over at give eleverne en solid faglig uddannelse -  at danne børnene til at navigere i et demokratisk samfund som er båret af fællesskab, mangfoldighed, ansvar og deltagelse. Den grundlæggende opdragelse skal ske i hjemmet. Det er forældrenes ansvar at lære deres børn at tage hensyn til andre og tilsidesætte egne behov. Derfor giver det heller ikke mening at straffe børn i skolen. Det giver mening at lære børn at man bliver klogere ved at lytte til hinanden og forsøge at finde sandheder sammen.

I min klasse vil jeg hellere have 25 livlige, begejstrede elever der er nysgerrige på hinanden, end 25 disciplinerede elever der føler at deres mening ligger i min lomme.