Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2014

Ny lønaftale giver lærerne ro

Fyns Amts Avis skriver d. 14/3 2014 om lønaftalen der blev indgået mellem Svendborg Kommune og Øhavets Lærerkreds

”Det er en aftale som sikrer at lærernes nuværende lønniveau ikke sænkes for det kommende skoleår, forklarer formand for Øhavets Lærerkreds Lone Clemmensen.
- For lærerne betyder det i højere grad forudsigelighed. De kommer ikke til at opleve en nedgang i løn når en ny skolereform og arbejdstidslov skal indføres, siger Lone Clemmensen.

Lønnen bliver derfor også ensartet for alle overenskomstansatte lærere. Det er samtidig et emne, forklarer hun, som har ligget lærerne meget på sinde. Men nu skal de ikke bekymre sig om hvordan deres løn i næste måned og måneden efter er. Det betyder at de kan koncentrere sig mere om lærerarbejdet. Og at man ikke er drevet af at man påtager sig opgaver ud fra hvad det giver i løn.”