Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2014

Øens arbejde med skolevision sat i bero

Fyns Amts Avis skriver den 15/3 2014 en artikel om arbejdet med en skolevision på Langeland. I denne citeres styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds Lone Pedersen. (Lone Pedersen er desuden TR på Ørstedskolen.)

”Lærernes tillidsrepræsentant Lone Pedersen skriver på vegne af MED-udvalget at skolevisionen er ’god og med rigtig mange gode visioner og intentioner’. Også hun synes den er for lang og uhandy.”

Bemærkning:
Journalisten har ikke talt med Lone i forbindelse med udformningen af artiklen. Journalisten må have hentet sine informationer vedrørende Lones mening om visionen fra et høringssvar fra MED-udvalget på Ørstedskolen underskrevet af Lone (som næstformand) og skoleleder Poul Børge Nielsen. Heri er ordet ’handy’ dog ikke brugt, men derimod ordene ’mere overskuelig og operationel’.

For en ordens skyld gengives høringssvaret her:
”MED-udvalget finder Skolevisionen god og med rigtig mange gode visioner og intentioner. Der er en række steder hvor Skolevisionen nævner ting som også findes i Skolereformen.

Der er enighed om i MED-udvalget at Skolevisionen er alt for lang hvorfor det foreslås at Skolevisionen redigeres til en kortere version. Der kan eventuelt udarbejdes en ’Pixi-udgave’ som vil gøre Skolevisionen mere overskuelig og operationel i forhold til skolen og dens medarbejdere.

De ’Fokusområder’ som er beskrevet i Skolevisionen, bør ligeledes gøres kortere og mere operationelle.”