Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2014

Reformen skaber stress blandt lærerne

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 24/11 2014 et læserbrev af Lars Krogh. (Lars Krogh er næstformand i Øhavets Lærerkreds og lærer på Marstal Skole.)

Kære politikere, forældre og borgere.

Der er nu gået ca. 100 dage siden skolereformen trådte i kraft på Ærø. Hvad er status for lærerne. Lærerne er blevet bragt i en umulig situation. Sygefraværet blandt dem er steget betydeligt, og mange kollegaer har stresslignende symptomer. Hovedparten af lærerne har ikke noget imod fuld tilstedeværelse på skolen hvor de afvikler alt arbejdet. Problemet er at der er for mange opgaver som lærerne ikke kan nå. Når man ikke kan nå at udføre opgaverne, og man føler at arbejdet ikke er udført med tilstrækkelig kvalitet, så påvirker det lærernes selvrespekt, og man ender nemt med at føle sig utilstrækkelig.

Når sådan en situation har stået på i længere tid, får man stress. Det kan blive dyrt i sygefravær. Lærerne kan godt lide at lave god undervisning og være sammen med eleverne. Det brænder de for. Men de rammer der er for at udføre et godt job, er helt umulige. Loven som lærerne nu arbejde under, modarbejder reformens intentioner.

Hver gang læreren udfører noget andet end direkte undervisning inden for skemaet, medfører det at læreren bliver trukket i eller skal afspadsere tid. Den tid tages fra forberedelsen som læreren i forvejen føler at der er for lidt af. Det får lærerne til at fravælge kurser, ekskursioner, videreuddannelse med mere. Dermed kommer folkeskolen til at blive stillestående og kedelig hvilket vel ikke var reformens intention.

Alt det der i reformens verden skulle være med til at skabe en bedre folkeskole, bliver i virkelighedens verden trukket i en anden retning. Lærersamarbejdet halter for nogle lærerteams fordi der ikke er mulighed for at lærerne kan mødes. Undervisningen er blevet mere bogsystem og færdigvare.

Inklusionen skaber voldsomme problemer fordi der ikke er resurser nok der følge med opgaven.

Eleverne har fået en længere og mere kedelig skoledag. Forberedelsen af timerne er blevet ringere, og der er længere responstid på deres opgaver.

Oven i hatten har Ærø Kommune lagt en ekstra undervisningstime pr. lærer ind hvilket er kommunens vision for folkeskolen på Ærø.

De ekstra timer børnene fik på enkelte klassetrin på baggrund af reformen har ikke fået penge med fra kommunen. Lærerne skal derfor løbe endnu hurtigere da der mangler 1,5 lærerstilling.

Det giver ikke en bedre skole. Det giver ikke mening. Det giver ikke dygtigere og gladere børn.