Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2015

Bare ærgerligt Sonny Boy eller ...?

Fyns Amts Avis bringer d. 17/1 2015 nedenstående læserbrev af Anne-Sophie Askjær. (Anne-Sophie er lærer på Marstal Skole og kredsstyrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds.)

I fredagens udgave af FAA kunne man læse om det stigende sygefravær på Marstal Skole.  Om sygefraværet reelt er steget 42 % eller ej, er ikke så væsentligt. Faktum er at det er steget markant, og at det naturligvis fordrer at der arbejdes til bunds med at finde årsagerne til fraværet og så gøre noget ved dem. Hvis det er muligt.

De nye arbejdsbetingelser har skabt de samme tendenser over hele landet. Lærerne føler sig pressede og har ikke tid nok til at løse det de skal.  Som en bemærkning til det stigende sygefravær udtaler kommunaldirektør Lars Rud: ”…Der  er kommet nogle følgeproblemer af de ændrede arbejdstidsregler i folkeskolereformen. Det er måske ikke så overraskende at det også er situationen på Ærø, men det er ærgerligt.” (FAA 12. dec. 2014)

Men én af årsagerne til at lærerne er pressede på tid, er ganske klar: Den gamle kommunalbestyrelse havde som vision (!) at lærerne skulle undervise en time mere.  Denne ”vision” overtog den nuværende kommunalbestyrelse, og med Lov 409’s indbyggede ekstra to timer betød det at lærerne på Marstal Skole har et højt undervisningstimetal. Faren ved at det er de samme tendenser man ser over hele landet, er at politikerne nemt kan finde andre lignende tilfælde og derfor ikke ser problemerne som lokale problemer man bør forsøge at finde løsninger på. Det bliver ”bare ærgerligt”, for man befinder sig i en situation man tilsyneladende ikke kan gøre noget ved. Men det kan vel ikke være sådan at alle bare venter på at problemerne løser sig af sig selv? For det gør de ikke.  Hvorfor ikke være foregangsmænd på Ærø og få løst nogle af problemerne?