Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2015

Elever protesterede over lange skoledage

Fyns Amts Avis bringer d. 5. november en artikel om elevdemonstrationen i Svendborg mod de lange skoledage som følge af skolereformen. Formanden for Øhavets Lærerkreds Lone Clemmensen udtaler til avisen:

Der er både for og imod for eleverne. Og det er forskelligt fra skole til skole. Men jeg kan godt forstå elevernens bekymringer. Det kan være et dilemma for eleverne om de får nok ud af de lange skoledage i forhold til at opnå kompetencer i fritidslivet. I forbindelse med reformen siger man at alle skal løftes noget mere. Men vi kan se at der ikke er ret meget spræl tilbage i den undervisning man har mulighed for at levere som lærer.