Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2015

Fint formål, men urealistisk

Under denne overskrift skriver Fyns Amts Avis d. 14/12 2015 den åbne skole, et af elementerne i Folkeskolereformen. Formanden for Øhavets Lærerkreds udtaler sig til artiklen

”Lovkravet der forpligter folkeskolerne til at være mere åbne og inddrage lokalsamfundet, er druknet i de mange andre tiltag som folkeskolereformen har ført med sig. Det mener Lone Clemmensen der er kredsformand for Øhavets Lærerkreds, og hun henviser til en undersøgelse som fagforeningen for de sydfynske lærere foretog i foråret.”

Her svarede 62 % at de ikke havde øget samarbejdet med det omkringliggende samfund (åben skole), og 25 % svarede 'i mindre grad'.

”Det fortæller Lone Clemmensen en hel del: Der har været så mange ting man med reformen har sat i gang, og vi lærere har siddet og spurgt os selv hvordan det skulle lade sig gøre praktisk.”

”Man har gjort lærernes mulighed i forbindelse med kravet om at være en åben skole sværere fordi vilkårene er blevet sværere, siger Lone Clemmensen. Det er ikke fordi lærerne ikke vil det her med den åbne skole, men det er alene et spørgsmål om prioritering - om at være forberedt til den undervisning man skal levere. For det tager ifølge hende meget af lærernes forberedelsestid at arrangere undervisning der tager udgangspunkt i visionen om den åbne skole. For eksempel at en klasse besøger en virksomhed, men også at besøget understøtter undervisningen. Det er fint at en skole åbner sig hvis det er noget der fremmer elevernes læring og undervisning, men man skal ikke inddrage mere for bare at inddrage. Det skal understøtte undervisningen, siger Lone Clemmensen og mener at de mange nye tiltag også kræver bedre vilkår. Man har nogle fine formål, men vilkårene for at løse dem, det er, ja, jeg ved ikke hvad man skal kalde det, andet end fuldstændig urealistisk at løse, siger hun.”