Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2015

Ny ordning er fornuftig

Under denne overskrift skriver Fyns Amts Avis d. 12/11 2015 om en ordning i Svendborg Kommune om at kunne lægge timer sammen for at sætte to lærere på en klasse. Her udtaler formanden for Øhavets Lærerkreds Lone Clemmensen sig:

Der spørges først til om hvad hun mener om at den enkelte skoleleder har mulighed for at samle undervisningstimer til timer hvor der er to lærere der underviser klasser hvor der er elever med særlige behov:
”Det er fornuftigt at de har fået den her ordning og dermed muligheden for ot konvertere undervisningstimer til undervisning med to lærere. Det forbedrer nogle af lærernes muligheder for at tilrettelægge undervisningen for eleverne - især også af hensyn til den her inklusionslov der er vedtaget hvor der ofte er behov for to lærere i undervisningen.”

Dernæst spørges der til om denne ordning er nok til at opfylde behovet for støtte:
”Det er ikke nok. Det kan være med til at give et spark i den rigtige retning. Problemet er at man har besluttet inklusion uden at lærerne er uddannet til det. Nogle børn med autisme og andre diagnoser har brug for rolige rammer. Mange klasseværelser er ikke indrettet med særlige rum i klasserne. Det indrettede man i Tyskland inden en lignende lov blev vedtaget. I øjeblikket har man inkluderet eleverne, men rammerne mangler, og folkeskolelærerne mangler efteruddannelse.”