Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2015

Reformen har gjort det sværere at lave en god undervisning

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 19/6 2015 nedenstående læserbrev fra Lone Clemmesen, formand for Øhavets Lærerkreds, og Pia Ewe Jensen, styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds

Hvordan går det egentlig med at få gennemført folkeskolereformen i Svendborg og på Langeland og Ærø? Øhavets Lærerkreds har lavet en undersøgelse blandt lærerne i de tre kommuner for at nærme sig et svar på spørgsmålet.

Man kan ikke sige, at lærerne generelt er negativt stemt over for reformen, når man ser bort fra manglende finansiering og de påtvungne arbejdstidsregler. 52 % er positivt stemt over for indholdsdelen i reformen.

I undersøgelsen har vi stillet spørgsmål til lidt over 700 lærere vedr. vilkårene for at kunne levere kvalitet i undervisningen. Tæt på halvdelen af lærerne har svaret tilbage.

Af besvarelserne fremgår det, at 86 % mener, at deres muligheder er blevet dårligere - og problemet her er ikke, at man skal vænne sig til forandringer. Efter næsten et år har 78 % ikke de store forventninger til, at det kan blive bedre. Tiden til forberedelse er her det helt store problem. 90 % har ikke tilstrækkelig tid til at forberede og efterbehandle undervisningen. Ligeledes kniber det alvorligt med at kunne øge samarbejdet med kollegerne i forhold til sidste år. Dette gælder også for samarbejdet med det omgivende samfund.

Mht. til mulighederne for at kunne give støtte til elever med særlige behov (inklusion) vurderer forsvindende få, at mulighederne er blevet bedre. 62 % mener tværtimod, at de er blevet dårligere, og 29 %, at de er uændrede.

At så mange mener, at det er blevet sværere at levere en god undervisning under de nye vilkår, må nødvendigvis påvirke arbejdsmiljøet negativt. En meget stor del af lærerne mener, at sygefraværet er steget, og mange er begyndt at mærke symptomer på stress - fx anspændthed, rastløshed og søvnbesvær. Hertil kommer at 81 % mener, at de i mindre grad eller slet ikke har fået præciseret af ledelsen, hvordan opgaverne skal vægtes i forhold til hinanden; en præcisering der er nødvendig, når der er skåret ned på lærernes forberedelsestid samtidig med, at der er skruet op for både antallet af undervisningstimer og kravene hertil.