Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2015

Tillidsrepræsentant: Vi har for lidt tid til forberedelse

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 16/8 2015 en artikel baseret på en undersøgelse fra Øhavets lærerkreds om hvordan det går med folkeskolereformen i kredsens kommuner. Thomas Lejre, der er nytiltrådt som styrelsesmedlem, udtaler sig i artiklen som TR på Nymarkskolen i Svendborg

"- Jeg har mange kollegaer der er frustrerede. Vi er for ofte dårligt forberedt til timerne, og der er også eksempler på lærere der har været nødt til at gå til timer uden at være forberedt. Det er der ingen der bryder sig om, og det er heller ikke acceptabelt for eleverne, siger Thomas Lejre.

(...)

- Vi skal undervise flere timer, og det betyder i sagens natur at vi har mindre tid til forberedelse. Vi har taget et lille skridt i den rigtige retning på Nymarkskolen ved at få defineret et minimumstal for hvor meget forberedelsestid vi skal have til hver time. Det har vi heller ikke haft det seneste år, fortæller Thomas Lejre.

(...)

– Der er mindre tid til kreativitet og proces. Til gengæld er der stor fokus på nogle meget smalle færdighedsmål, nemlig de nationale test, først og fremmest i læsning og matematik, forklarer han.

(...)

– Når undervisningstiden først og fremmest skal gå med at løfte elevernes færdigheder i læsning og matematik, bevæger vi os væk fra den del af undervisningen der handler om det procesorienterede og elevernes alsidige udvikling, siger han.

 – Det går ud over eleverne. Ledelsen siger at vi må sænke ambitionsniveauet hvis vi ikke kan få enderne til at mødes, men samtidig er både lærerne og skolelederne underlagt resultatmålene i reformen. Mange lærere føler ikke de kan levere en ordentlig kvalitet, siger Thomas Lejre.

(...)

– Loftet over det maksimale antal lektioner lærerne skal have bør sænkes (…) Det vil skabe rum for ordentlig forberedelse og udvikling af undervisningen. Jeg er klar over at det ikke er gratis, men det vil kunne løfte kvaliteten og sænke stressniveauet, vurderer Thomas Lejre."