Nostalgi

Fluer

Ugens Flue 1

Ugens Flue er en slags genoptagelse af Storm P-genren 'fluer' - både hvad tekst og tegning angår. En lidt komisk udseende person *) der kommer med en lidt komisk lydende bemærkning. Men undertiden er komikken knap så komisk som den fremstår hvilket ikke altid gælder i samme grad for personen. Her må det pointeres at det ikke er altid at personens lighed med en virkelig person er tilfældig. Emnerne vil hovedsageligt have berøring med områder som det er naturligt at beskæftige sig med for Øhavets Lærerkreds. Men det kan såmænd også være ganske omfattende.

En mening med det hele

Rubrikken blev startet op umiddelbart efter afholdelsen af kredsens åbne medlemskursus 2009. Cand.merc. mm. Arne Schumann var kursets første foredragsholder. En af hans pointer var at man selv bestemmer hvordan man reagerer på de ting man udsættes for - og hvorfor så ikke anlægge en humoristisk synsvinkel hvor det er muligt. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort; det var han godt klar over, og forudsætningen for at man selv kunne styre sin reaktion var da også at man samtidig kunne se en mening med det hele.

Et passende forhold

Mag.art. i filosofi John Engelbrecht holdt kursets andet foredrag. Titlen var  'Humor som kompetence'. I foredraget fik han blandet filosofi, visdom, gøgl og humor i så passende forhold at tilhørerne bagefter kunne udbryde: "Det var så godt det der blev sagt. Jeg kan ikke huske noget af det, men jeg glemmer det aldrig." Livet er for vigtigt til at man kan leve det uden humor. Der findes to former for død forklarede Engelbrecht: "Den ene er når man glemmer at lege; den anden er en ren formalitet."
Man skal samle på de gode øjeblikke. "Saml på lykke og glæde, sæt dem sammen som perler på kæde," citerede han. Og her er humoren befordrende. Og selv om John Engelbrecht leverede stof til ganske mange fremtidige fluer, bliver der altså kun bragt en om ugen, for som Engelbrecht også fik sagt, så skal man ikke kede sig mere end man kan gabe over.
*) Ofte afviges der her på hjemesiden dog fra konceptet med den komisk udseende person.