Nostalgi Fluer

17 Fluer

8. samling Fluer

Nysprog

Nysprog

”Det djøfske nysprog angriber tydeligvis evnen til at høre hvad man selv siger, og det er dybt bekymrende, for i næste stadium rammer det evnen til at se hvad man selv gør.”

(Hovedstyrelsesmedlem Niels Christian Sauer på folkeskolen.dk d. 28/9 2012 i en kommentar til børne- og undervisningsminister Christine Antorinis forsøg på at forklare hvorfor det var helt i orden at lægge en liste over de 17 lavest præsterende skoler i landet på ministeriets hjemmeside – en liste der endog efterfølgende har vist sig at være fejlbehæftet.)

Smidtsomt

Smidtsomt

"Man bestemmer selv sin stemning, men hvis man kun er sammen med de negative, så er det svært, for de smitter. Man kan godt sætte sig hos brokkerne og prøve at tø dem op, men efter få minutter er man selv ligeså meget en brokrøv. Det smitter i den grad. Forskningen viser at der skal være tre gange så mange positive som negative følelser til stede i en organisation hvis man vil have den til at udvikle sig kreativt. Men det er ikke noget der sker på tag-jer-nu-sammen-kommando. Der skal være de rigtige forudsætninger, og så kræver det hård træning af hjernen. Prøv som en øvelse i en uge at se hvor negative I egentlig er. I vil blive overraskede. Der er stor forskel på om man vågner op og tænker: 'Nå, der ligger min mand igen og snorker' eller 'Se, der ligger min mand og snorker. Gudskelov at han lever!"

(Hjerneforsker Kjeld Fredens, citeret i Danske Kommuner nr. 24, 2012)

Pindsvinestilling

Pindsvinestilling

På DLF's kongres september 2012 blev der fra talerstolen udtrykt ønske om at lærerforeningen i flere tilfælde udtrykte større modstand. Det blev foreslået at man oftere indtog 'pindsvinestilling'. En kommentar hertil var at det måske ikke var det bedste man kunne gøre: "Kig blot engang på landevejene."

Fokus

Fokus

"Det svarer til at hvis en eller anden finder frem til meningen med livet, så fokuserer pressen udelukkende på at hun er lesbisk."

(Flemming Skouboe i forbindelse med at han udtaler at han ikke bryder sig om at blive sat i bås som 'rigmand' - selv om det ikke er den ringeste bås at være spærret inde i. Det med pengene kommer bare så nemt til at skygge for projektet. Politiken 26/8 2012)

At tage humor alvorligt

At tage humor alvorligt

"Vi må se at blive bedre til at tage humoren alvorligt. Vi må forstå at det ikke er noget at grine ad."

(Jeppe Søe i bogen 'Sjov med sprog' , Modersmålselskabets Årbog 2010. Jeppe Søe er her inde på at satire kan bruges fejt. Man får sagt hvad man vil og lader tonen være satirisk i håbet om at man ikke behøver at stå last og brast med udsagnet - ifald det ikke bliver vel modtaget.)

Begærlighed

Begærlighed

"Begærligheden fører ofte til modsatrettede resultater: Der findes et utal af mennesker som ofrer alt hvad de ejer, i håb om tvivlsomme og fjerne gevinster, og andre der lader hånt om store, fremtidige gevinster for at opnå små, øjeblikkelige fordele."

(Maxime nr. 492 af La Rochefoucauld (1613-1680) i bogen: 'Maximer Et portræt af det menneskelige hjerte', Helikon 2012.)

Store og små ånder

Store og små ånder

"Ligesom det er kendetegnet for store ånder at kunne sige meget med få ord, således har de små ånder omvendt den gave at kunne tale meget uden at sige noget."

(Maxime nr. 142 af La Rochefoucauld (1613-1680) i bogen: 'Maximer Et portræt af det menneskelige hjerte', Helikon 2012. Tegning: Frit efter Auguste Rodin: Grubleren)

De Politiske Lege

De Politiske Lege

"De olympiske lege ebber ud, men lige bag dem venter De Politiske Lege, og de er ikke for børn og barnlige sjæle. Hoveddisciplinerne er benspænd, mudderkastning og karaktermord."

(Henrik Jensen, historiker og forfatter i Jyllandsposten d. 11/8 2012)

At tabe ansigt

At tabe ansigt

"Hellere tabe ansigt end at tabe hovedet."

(Tidligere socialdemokratisk boligminister og justitsminister, tidligere formand for Folketinget Erling Olsen. Citatet stammer fra bogen 'Sjov med sprog' , Modersmålselskabets Årbog 2010.)

Statistisk set

Statistisk set

"Der findes en historie om to statistikere der er på jagt og skyder mod den samme fugl. Den ene rammer ti meter over, den anden ti meter under, hvorefter de samtidig udbryder: "Vi fik den sgu!""

(Videnskabsredaktør Morten G. Andersen i Politiken d. 27/5 2012. Med tegnemæssig tak til Anders And & Compagni nr. 27 1960.)

Sandhed som en mulighed

Sandhed som en mulighed

"Selvom noget har stået i formiddagsaviserne, kan det godt være sandt."

(Tidligere fodboldlandsholdstræner Richard Møller Nielsen. Citatet er set i Fyns Amts Avis d. 14/5 2012.)

Sammenhæng

Sammenhæng

"Sagen om Ritts lejlighed på Vesterbro blev startskuddet til senere sammenbrud på de europæiske valutamarkeder." (1)
Citat af Uffe Ellemann-Jensen i bogen 'Sådan set', 1997. Uffe Ellemann forklarer sammenhængen således: a) Balladen om hendes lejlighed førte til Svend Aukens fald. b) Den nye formand for S, Poul Nyrup, havde for meget uld i munden i forsøget på at få sine egne til at støtte Maastricht-traktaten som Auken havde anbefalet. c) Resultatet var at der manglede 24.000 socialdemokratiske ja-stemmer ved afstemningen i juni 92, hvilket betød et dansk nej. d) Nej’et fik den franske præsident til at træffe beslutning om at afholde folkeafstemning i Frankrig. e) Usikkerheden om resultatet her førte til sammenbrud i det europæiske valutasamarbejde.
"Alt sammen fordi Ritt ville bo i den pokkers lejlighed. Tingene hænger sammen i politik."

(1) Svend Auken lod Ritt Bjerregaard falde som gruppeformand fordi hun boede i en stor københavnerlejlighed og samtidig hævede skattefrit bopælstillæg på Fyn.
For særligt interesserede: At ovenstående ikke bare er et udslag af Uffe E.’s fantaseren bestyrkes af følgende uddrag fra Mogens Vinther Møller’s bog: Finansiel styring af internationale virksomheder, 1999: "Den danske folkeafstemning omkring Maastricht-aftalen i juni 1992, og det efterfølgende nej, betød en betydelig usikkerhed om en tilsvarende fransk afstemning, og det betød en voldsom uro i EMS-samarbejdet der betød at Italien og England (deltog fra 1990) blev tvunget ud af EMS-samarbejdet. Herudover blev alle europæiske valutaer med undtagelse af DEM og CHF, udsat for et massivt pres der betød at en række valutaer devaluerede. En ny valutakrise i juli/august 1993 indførte et nyt bånd på 15 %, og EMS’en var død."

At lade være

At lade være

"Hvis ej vers man lave kan,så skal lade være man."

(Genopfriskning af et gammelt råd af kronikør i Jyllandsposten Helle-Marie Kromanne d. 30/4 2012 i anledning af at hun efter en øjenoperation havde været overladt til at høre alt for mange dansktopvers af tvivlsom kvalitet i radioen. Teksten på papiret er i øvrigt: "O, kvinde skønne fin, mine vers er helt til ...")

Varigt

Varigt

"Det eneste varige de kan skabe, er varig skade."

(Lektor og historieforsker ved RUC Henrik Jensen i Jyllandsposten d. 24/4 2012. Forud for citatet har han skrevet: "Man kan i en håndevending nedbryde kultur som det har taget tusinde år at bygge op. Sareen og Elbæk (dvs. kulturminister Uffe Elbæk og kirkeminister Manu Sareen, red.) har fat i en lillefinger, og de vil revolutionere kulturen, tilpasse den til en overfladisk og ansvarsløs forestilling om et multikulturelt, globaliseret samfund som mest er et synonym for kaos."

Det er ikke nemt

Det er ikke nemt

-Har du hørt at folk der arbejder risikerer at gå ned med stress?

-Jamen, vi arbejder jo ikke søde Fritz.

-Nej, og når de så ikke arbejder, risikerer de at gå ned med en depression.

-Nej, de har det ikke nemt. Det er ikke nemt at være et almindeligt menneske i det her samfund.

-Men vi har det nemt søde Poul.

-Ja, det har vi. Du er nu så sød Fritz.

-Du er nu sødere.

-Osv.

(Frit efter DR's satireprogram 'Rytteriet' kombineret med historiker og forfatter Henrik Jensens ironiske tv-kommentar i Jyllandsposten d. 25/4 2012: 'Dagens offerhistorie'.)

At passe til gardinerne

At passe til gardinerne

"Man vil have ansatte der passer til gardinerne."

(Professor Flemming Poulfelt fra CBS i Jyllandsposten 4/3 2012 i en artikel der begynder således: Medarbejderen skal have den rigtige indstilling og være firmaets mand med hud og hår. Derfor bruger virksomheder værdier og politikker til at differentiere sig fra konkurrenterne og tiltrække de rette menensker som passer godt ind.)

At blive klogere

At blive klogere

"Hvis ikke man er dum, så bliver man meget klogere livet igennem."

(Margrethe Vestager, Femina d. 2/2 2012)