Nostalgi Fluer

19 Fluer

10. samling af Fluer

Kommissioner

Kommissioner

”Den produktivitetsløse tilgang til uddannelse, innovation og videnskab er heldigvis fortid, nu jeg har læst kommissionens rapport. Men får vi nu nok ud af de kommissioner? Kan de nu svare sig? Vi har trods alt en produktivitet og en konkurrenceevne at tage hensyn til. Jeg tænker man kunne nedsætte en kommission. Sådan en må kunne finde ud af det."

(Lau Aaens ironiserende kommentar til produktivitetskommissionens seneste rapport.  Information d. 20/12 2013.)

En dansk student

En dansk student

”Måske er vi i færd med at bevise at Jesus i virkeligheden var en dansk student: Han stiftede aldrig sit eget hjem, han drak vin til alle måltider, og hans mor troede han var Gud.”

(Mette Højbjerg i Politiken d. 21/12 2013. Citatet udgør afslutningen på en artikel, og anledningen til at skrive denne synes at fremgå af følgende passage fra artiklen: ”I denne uge lød en af de små, men dog opsigtsvækkende historier at landets universiteter nu oplever at forældre ringer og klager til universitetet over dette og hint på deres voksne børns vegne.” )

Alternativet

Alternativet

’Alternativet’ er navnet på det nye parti den tidligere radikale minister og Uffe Elbæk har sat sig i spidsen for. Ifølge pålidderlig kilde (Jyllandsposten d. 28/11 2013) er der to andre frontfigurer i partiet, nemlig sekretariatschefen i OAO og direktøren i OCN. De bærer henholdsvis navnene Josephine Fock og Torsten Geil. En af partiets grundlæggende værdier er da også god humor. (For at udvise en smule seriøsitet skal de øvrige værdier også nævnes: mod, ydmyghed, generøsitet, gennemsigtighed og empati.)

Tomme hænder

Tomme hænder

"Naturligvis er det en fordel for en politiker at kunne vise vælgerne et par rene hænder, forudsat at de ikke også er tomme."

(Fra Peder Tabor: Randbemærkninger - aforismer om politik og politikere, 1963)

Flemming Jensen

Flemming Jensen

"Jeg er velsignet med en vis fysisk rundhed og ynder at lade skarpe udfald ledsage af et venligt smil - jeg har noteret mig at alt hvad jeg siger, derfor betragtes som harmløst. Der er igennem årene udtænkt mange snedige formuleringer fordi humor for mig består i at tilskueren selv får lov til at opdage hvad der er der er morsomt. Det har resulteret i meget spild."

(Fra Flemming Jensen: Den sure humorist, 2000)

Mindfullness

Mindfullness

"Mindfulness er et dårligt udtryk. Det handler mere om at hjernen er tom."

(Sagt af lektor i innovation og forandringsledelse på Aarhus Universitet Michael Nørager på kredsens åbne medlemskursus november 2013. Læsevejledning: Citatet skal ikke forstås på den måde at Michael Nørager mener at mennesker der beskæftiger sig med mindfulness, er tomhjernede.)

Det man vil huskes for

Det man vil huskes for

"Alle vil huskes den dag de er gået. Husk mig for fejl - som jeg ikke fik nået."

(Af aforistiker Sverre Olsen, fra bogen Vers på Tværs for ledere, Forlaget Sporskiftet, 1994)

Den økonomiske Dolly Parton-skole

Den økonomiske Dolly Parton-skole

Anders Samuelsen (Liberal Alliance) har foreslået at indføre et nyt jobfradrag og fordoble bundfradraget for alle i arbejde. Det vil koste 41 milliarder kroner. Pengene skal ifølge Samuelsen findes ved at effektivisere den offentlig sektor med 10 procent frem mod 2020 uden at forringe velfærden (i alt forventer Liberal Alliance at finde 52,3 milliarder kroner på den konto). Problemet er dog at Liberal Alliance ikke har noget bud på hvordan produktiviteten i den offentlige sektor rent faktisk kan øges, og det har både venstrefløjen, Venstre og Dansk Folkeparti ikke har været sene til at påpege.

I stedet minder kritikken om den tidligere britiske finansminister Kenneth Clarkes anklage mod efterfølgeren Gordon Brown for at abonnere på den økonomiske Dolly Parton-skole: ”Ufattelige størrelser, helt ude af proportioner, og uden nogen synlig støtte.”

(Kilde: information.dk 3/8 2013 i artiklen: LA’s Dolly Parton-økonomi)

Abekatte

Abekatte

Jo mere konkurrence og jo mere liberalisme man hævder, desto mere dannelse, ret og filosofi må man også hævde. Hævder man det første uden at reflektere over det andet, så ender individerne som abekatte eller som fuldstændig identiske i ånden.

(Thomas Aastrup Rømer, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) - Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus på sin blog d. 28/8 2013. Se http://www.thomasaastruproemer.dk)

Anmeldelser skal tages med et gran salt

Anmeldelser skal tages med et gran salt

"Han (anmelderen, red.) slutter med det Ønske, at den talentrige Digter, der har et høiere Kald, ikke fremdeles vil spilde sin Tid paa at skrive Eventyr for Børn.”

(Omtale af anmeldelse af H.C. Andersens Eventyr, fortalte for Børn, første Samling, første hæfte. 1835. Kilde www.andersen.sdu.dk/forskning/anmeldelser/)

Pli

Pli

"Jeg er nu ikke meget for det der med at rive hovedet af folk; jeg er meget gladere for at give dem et los bagi."

(Klaus Rifbjerg i Aftenshowet på DR1 d. 26/8 2013)

Videst muligt omfang

Videst muligt omfang

Ordene 'i videst muligt omfang' har fået nu betydning efter at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har svaret på en kritisk henvendelse fra FTF's formand Bente Sorgenfrei vedrørende lovindgrebet om lærernes arbejdstid der afsluttede lærerlockouten i forbindelse med OK 13.
Mette Frederiksen skriver: "Regeringen har dog i videst muligt omfang forsøgt at tage højde for noget af det som parterne foreslog og stillede krav om under forhandlingsforløbet. Det er derfor regeringens opfattelse at vi med lovindgrebet fandt en balance mellem de modsatrettede hensyn."

Anders And

Anders And

Det er kendt fra Anders And-universet, at personers navne siger noget om deres egenskaber eller det de foretager sig - fx redaktør Godtstoff og professor Wåsenstrøm. Denne tendens har bredt sig voldsomt ud i det virkelige samfund, hvor man nu kan støde på navne som Søren Ryge, Joachim Boldsen (håndboldspiller), Nina Stork (jordemoder), P. Krank (læge), Lisbeth Sangill (korleder) og James Brown (neger*).
På en anden måde er der også ved at gå rent Anders And i visse områder inden for uddannelsesområdet. Fx har gymnasielærerne en overenskomst (påtvungen kan den vel kaldes), hvor det er muligt at lave lokale aftaler vedrørende arbejdstid, men rektorerne har fra højere sted fået at vide at den mulighed kan ’de lige vove på at bruge’. De 12 rektorer, der har undladt at følge denne henstilling, har fået deres bestyrelsesformænd indkaldt til møde i Undervisningsministeriet. Som ekstra pres for at få dem til at makke ret opfordrer nye retningslinjer fra Undervisningsministeriet bestyrelserne til at give de gymnasieledere der får skolens lærere til at bruge mere tid på undervisning, en lønbonus på op til 80.000 kr.

*) Brugen af neger opfattes af de fleste ældre mennesker som neutralt. Yngre læsere som måtte føle at ordet virker diskriminerende, kan udskifte det med ordet ’afro-amerikaner’.

Standpunkt og holdning

Standpunkt og holdning

Jens Otto Krag (1966): "Man har et standpunkt til man tager et nyt." Lars Løkke Rasmussen (2013): "Vi har ikke skiftet standpunkt, men holdning."

At ofre

At ofre

”Ofringen i en større sags navn, ’det etiske’, er langt mere velkendt end man skulle tro. Fx synes Socialdemokraternes version af nødvendighedens politik netop at handle om at man igen og igen ofrer velfærden for at redde velfærdsstaten. Og handler det meste retspolitik (rød som blå) i dag ikke netop om at ofre retssikkerheden for at sikre retsstaten? (…) Jo mere ondt det gør at skære i velfærden, des bedre forstår vi at det er nødvendigt. ’Sådan er det jo’.”

(Uddrag fra en artikel om læsning af Søren Kierkegaard ‘At fristes af det etiske’ i Information d. 18/5 2013 skrevet af Center for vild analyse. Her omtales tragediegenrens lille kneb med at jo mere helten lider, des bedre kan vi forstå de at det som han ofrer sig for, har absolut værdi. Men Kierkegaards observation er at det ofte er lidelsen der bliver til den krykke man støtter sig til når man vil overbevise sig selv om at det princip man ofrer sig for er noget værd. ”Og må vi ikke også sige at dette tragiske kneb fungerer perfekt for de kommentatorer der forfærdes over at Kierkegaard ikke var demokrat? Her ofrer man rask væk Kierkegaard selv, for dermed at kunne fremstille stoltheden over ens egne moralske overbevisninger. ’Se hvor flot jeg kan sige at jeg går ind for demokrati!’” skriver Center for vild analyse.)
PS: Ovenstående illustration portrætterer Kierkegaard lidt mindre blødsødent end det sædvanligt brugte.

At bryde ud

At bryde ud

"Vi lærere har det med at bryde ud i undervisning."

(Sagt af Erik Sigsgaard, børneforsker tilknyttet Professionshøjskolen UCC, under SOPHIA's konference 'Elementer til en alternativ folkeskolereform' d. 7/5 2013 - i forbindelse med at en lærer ikke burde tale mere end 7 minutter ad gangen.)

Forbedringelser

Forbedringelser

"En formindskelse af en offentlig udgift kan alt efter synspunkt kaldes en forringelse, besparelse, nedskæring, effektivitetsforbedring, justering, modernisering, slankning eller slet og ret forbedring."

(Fra 'Sprogets verden og din' af Ebbe Spang-Hanssen, Gyldendal 2002. Konteksten er følgende: Når man ser på vores politiske liv, kan man godt undre sig over at der overhovedet findes seriøse tænkere der har kunnet tvivle på at der  er en stærk forbindelse mellem ord og tanke. Meget af den politiske debat går simpelthen ud på at påvirke folks tankebaner ved at få dem til at bruge bestemte ord. Eller som man siger i det psykologiserede markedssprog: at få dem til at konceptualisere tingene på den ønskelige måde. (...) Hele den politiske kamp står om at få vælgerne til at tænke på begivenheden med det rigtige begreb.")

Nøjsomhed

Nøjsomhed

"At nogle politikere er selvtilfredse kan jo (...) også være udtryk for stor nøjsomhed."

(Citat af Georg Metz i Information d. 6/4 2013. Citatet er dog manipuleret af denne hjemmesides redaktør idet Georg Metz ikke talte om politikere, men journalister. Ombytningen er inspireret af de socialdemokratiske ministres præsentering af overenskomstindgrebet torsdag morgen d. 25/4 2013.)