Nostalgi Ugens Bertel

Kritik af andre

Når temperamentet ramte andre

Stod i spidsen for ulykker (22/5 2007)
Bertel Haarder udtaler ifølge Ritzau følgende i anledning af den kur for Københavns skolevæsen som Ritt Bjerregaard står i spidsen for: "Hun har totalt ændret syn på skolen. Det er en ærlig sag at indrømme at man tog fejl. Hun stod i spidsen for de ulykker vi i dag prøver at rette op på. Hun interesserede sig ikke for skolens indhold, men så den som et redskab for samfundsforandringer."
Ritt Bjerregaard er dog ikke enig i at der er tale om en fejl. Hun udtaler til Jyllandsposten d. 9/5 2007 at det var den helt rigtige reform på det tidspunkt (Skoleforliget i 1975), for da var det nødvendigt med et opgør med en stivnet eksamensskole. "Der var almindelig enighed om at det var nødvendigt, og jeg mener stadig at det var nødvendigt." I øvrigt stemte Bertel Haarder selv for forliget i 1975 sammen med sit parti.

I stedet for at ligge på ryggen og jamre (11/9 2006)
Det er ikke kun folkeskolen der udsættes for verbale overfald fra undervisningsministeren. Det fremgår af følgende citat fra Fyns Amts Avis d. 2/9 2006 (vedrørende 10. kl.):
"Efterskolerne må se mulighederne i det her i stedet for at ligge på ryggen og jamre som de har gjort det i tre år."

Det skal du slet ikke bryde din hjerne med (21/9 2006)
Nogle har formastet sig til at stille kritiske eller opklarende spørgsmål vedr. den nye karakterskala. Det gør man ikke uden at få læst og påtalt af undervisningsministeren. Først går det ud over Gymnasieskolernes Lærerforening:
"Den repræsentant fra GL der har udtalt sig, har diskvalificeret sig selv ved at påstå at den enkelte lærer nu skal give topkarakterer til 10 % af eleverne i i klassen. Det er en total misforståelse."
Stedet er Politiken d. 16/9 2006. Her drister journalisten sig til at spørge om det kunne hænge sammen med dårlig kommunikation. "Ethvert barn kan ved at læse karakterkommissionens betænkning forvisse sig om at der ikke skal gives topkarakter til 10 % af eleverne i hver klasse, men at det er på landsplan."
En dumdristig journalist på Jyllandsposten er dagen før inde på det samme emne. Han spørger til hvordan man i praksis vil sikre sig at 10 % får topkarakteren 12 på landsplan." "Det skal du, hvis jeg skal sige det sådan, slet ikke bryde din hjerne med. Det kan hverken du eller jeg svare på."

Ungdomsskadeligt (29/1  2007)
"Det værste der kan ske, er opgivelse, og at man opfinder dårlige undskyldninger for ikke at gøre sit arbejde ordentligt. Når vi nu har et godt afsæt for at nå målsætningen, vil det være ungdomsskadeligt ikke at gøre sit yderste.” ”Vi er oppe imod nogle kræfter der ikke tager deres sociale samfundsmæssige opgave alvorligt ved at komme med sådan en gang forargelig snak.”
Bertel Haarder svinger sin verbale pisk mod erhvervsskoleledere og forskere der udtrykker bekymring om hvorvidt det er muligt med de resurser der er til rådighed, at opfylde regeringens mål om at 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse. (Kilde: Ugebrevet A4 29/1 2007)

'Det er jo noget vrøvl' (19/3 2007)
"Til alle landets skoleelever: Jeg er nødt til at skuffe jer - sommerferien bliver ikke forlænget i denne omgang. Klager herover kan rettes til professor Christen Sørensen." Således indleder Bertel Haarder et svar til Christen Sørensen i Fyns Stiftstidende d. 19/3-07. Anledningen er at Christen Sørensen har udbedt sig en forklaring på et spørgsmål fra Folketingets spørgetid om hvorvidt de obligatoriske test er sammenlignelige når de tages over en periode på 2 måneder (1. maj til 29. juni). Christen Sørensen har desuden hæftet sig ved at testene fra næste skoleår vil kunne tages over 3 måneder (1. april til 29. juni). Da Haarder vurderer at forskellene vil være meget små, får det Christen Sørensen til at konkludere at der jo så ikke er faglige grunde til at fortsætte skolegangen efter den 1. maj (til næste år 1. april). Til dette svarer Bertel Haarder: "Det er jo noget vrøvl."

Forligsbrud (1/11 2007)
"Jeg har aldrig hørt noget lignende. Det her er forligsbrud, og vi bryder ikke forlig på Christiansborg. Det skaber usikkerhed om folkeskolen", sagde Bertel Haarder til Politiken d. 31/10 2007 som reaktion på Christine Antorinis (S) udmelding om at der kunne blive tale om en genåbning af folkeskoleforliget hvis Socialdemokraterne efter valget skulle komme i regering. Folkeskolen.dk fremfører dog i dag at venstres undervisningsminister Ulla Tørnæs i april 2002 valgte at bryde folkeskoleforliget. ”Hun kunne ikke få enighed om regeringens lovforslag om at kommunerne skulle fritages fra deres forpligtelse til at give modersmålsundervisning. Og i modstrid med den normale praksis på Christiansborg hvor man ikke fremsætter et forslag som forligspartierne ikke er enige om, holdt hun fast på et uændret forslag som hun kunne få flertal for med Dansk Folkeparti. Og meddelte på et pressemøde at forliget var brudt.”

Fadervor (22/1 2009)
I en diskussion med Dennis Nørmark fra Humanistisk Samfund i DR2's Deadline d. 14/1-09 om berettigelsen af at bede fadervor i folkeskolen bruger Bertel Haarder bl.a. følgende formuleringer til at få sin debatmodstander sat på plads:

"Du hæver dig op over Folketinget når du nu siger i din ubegribelige visdom at det er forbudt - vel er det ej. Det er heldigvis frihedsmodellen der gælder i Danmark og ikke din vindtørre forbudsmodel."

"Du smider en hel masse kultur ud pga. dit vindtørre had...."

"...men du skal ikke tage ordet frihed i din mund. Det er altså falsk. Det er mig der står for friheden. Det skal du ikke blande dig i."

"Kunne vi lige få dig til at trække alt det tilbage du lige har sagt, for det var vrøvl."