Nostalgi Ugens Bertel

Parodier

Satiriske klip

Tynget af faglig viden (27/3 2006)
Bertel Haarders kommentar til lærernes protester (Citatet stammer fra Jyllandspostens humoristiske rubrik SPIN d. 24/3 2006 hvilket i høj grad kan skabe tvivl om citatets ægthed):

"Jeg ved at nogle af lærerne talte om at den testorienterede skole som vi nu indfører, er kørt lidt i skuddermudder i de andre lande der har prøvet den: Undervisningen bliver ensporet, kreativiteten forsvinder osv. Vi i regeringen og Socialdemokraterne er dog enige om at man skal tage lærernes iagttagelser og argumenter med et gran salt. De står jo midt i det hele, tynget af en faglig viden og kan ikke se det udefra, som vi andre. Som lovgiver tror jeg at det er vigtigt at man ikke lader sig forstyrre af uvedkommende detaljer om hvordan lovgivningen fungerer i praksis. Det ville komplicere lovgivnings-arbejdet i unødig grad."

Bare et drømmejob (13/10 2006)
Da undervisningsministeren for tiden er ude at sejle, kniber det lidt med aktuelle citater. Derfor har vi tyet til de lidt mere tvivlsomme kilder - i dette tilfælde den satiriske rubrik SPIN i Jyllands-posten d. 3/10 2006:

"Undervisningsminister Bertel Haarder kritiserer lærerne for at have ødelagt lærerjobbets anseelse med deres evindelige jamren: "Det er dybt skuffende som skolelærerne efterhånden har misrøgtet lærergerningens renommé. Det er et job som de fleste ville give deres højre arm for at få fingre i - hvis dét billede ellers giver mening. Tænk mange gange om dagen at have det privilegium at kunne gå ind i et lokale og på 45 minutter skulle lave specialtilrettelagt undervisning for hver enkelt elev i en klasse med 28 elever hvor de dygtigste kan stave til undervisningsdifferentiering på fem sprog, mellemgruppen tumler med at stave til 'ko', og de svageste må gætte sig frem bare de skal klø sig i numsen.

Og tænk hver dag at have det privilegium at mange forældre har lagt deres børns helt elementære opdragelse i dine hænder hvorfor du kan få lov til at forme dem frisk fra det anarkistiske kaos-stadie hvor en tredjedel af klassen ikke er i stand til at sidde stille i mere end 30 sekunder ad gangen, og en anden tredjedel muligvis ikke kan dansk, og den sidste tredjedel siger at du skal lukke 'røven' og giver dig festlige kælenavne som 'luder' og 'kælling' - det er da bare et drømmejob," siger Bertel Haarder der samtidig påpeger at folkeskolelærerne oven i købet får gratis tinnitus og - takket være årtiers opbakning fra diverse regeringer - har et af de mest velrenommerede lønefterslæb i Danmarkshistorien."

Uenigheden intakt (1/3 2007)
Fra debat mellem Anders Bondo og Bertel Haarder på Berlingske.dk 24/2 2007: "Hvis man var klasselærer, ville man aldrig lade dem sidde ved siden af hinanden. Bertel Haarder afbryder gang på gang med kommentarer, drillerier eller deciderede provokationer. Og Anders Bondo Christensen udstråler lige dele irritation og godmodig tålmodighed med ministeren. En længere diskussion om de nye test i folkeskolen udvikler sig til en beskyldning om at Anders Bondo Christensen er modstander af enhver form for eksamen hvilket han lodret afviser. Uenigheden er fuldstændig intakt, konkluderer Anders Bondo Christensen om den debat. Det er da kun fordi du ripper op i den, replicerer Bertel Haarder med et skævt smil.”

Bertels Haarders elevplan (13/11 2007)
I Politiken d. 10/11 2007 skriver en folkeskolelærer fra Århus en elevplan for Bertel Haarder. Her bringes et stærkt forkortet uddrag af elevplanen:

Sociale funktioner:
Kompetencer: I gruppearbejde hører han sjældent efter kammeraternes svar og input, men er kun fokuseret på egne ideer.

Potentialer: Bertel skal på sigt arbejde på at turde tage imod gode råd og vejledning. Når han modtager kritik, skal han ikke tage den personligt og gå i defensiven.

Individuelle mål:
Målet er at Bertel skal begynde at udvise større tillid til sine kammeraters hensigter og på sigt selv opsøge gode råd. Han skal arbejde på at kunne lytte opmærksomt og interesseret til andre!

Pædagogisk handleplan:
Der stræbes efter at han kommer til at indgå i grupper hvor han kan få et klart og tydeligt modspil.