Nostalgi Ugens Bertel

Vi bakker Bertel op

Bertel fik også pæne ord med på vejen


Haarder fredes (12/6 2006)
”Der er ting som jeg ville sige før, som jeg ikke siger i dag.” ”Læren fra Muhammed-sagen et at vi ikke ved hvornår noget bliver skrevet ned, hvornår der er journalister til stede, hvornår det kommer ud på en hjemmeside, og hvornår det pludselig står i en Egyptisk avis.” ”Som politiker vil man i dag ikke citeres for noget der kan gøre en til hadeobjekt. Jeg er blevet placeret som nummer 1 på hadelisten…” ”Trusselkulturen er over os og selvcensuren er en realitet.” Dette er udtalelser af Bertel Haarder til Jyllandsposten d. 11/6 2006.

Her på hjemmesiden giver vi nu Haarder fred til midten af august. Ytringsfriheden er truet af selvcensur. Og denne rubrik har især levet højt på at undervisningsministeren har kunnet sige ligeud hvad han mente. Så kunne læserne hver især afgøre om de var enige eller det modsatte og evt. tage til genmæle eller sætte krydset et andet sted end sædvanligt på valgdagen. Det er langt sværere at vurdere politikere der pålægger sig selv censur. Religiøse dogmer må ikke afgrænse ytringsfriheden. Summen af denne verdens religiøse dogmer er så omfattende at det måtte være indlysende at de kun gælder for dem der godvilligt tilslutter sig den pågældende trosretning.

Apropos ytringsfrihed har der i den forgangne weekend flere steder været demonstrationer og moddemonstrationer hvor et underliggende tema hos en del demonstrerende var at de der ikke var i besiddelse af de rigtige meninger, skulle bankes på plads – i ordets bogstavelige betydning.

Forkert at underkende skoleledersbeslutning (29/5 2008)
Formålet med 'Ugens Bertel' har været at sætte fokus på de mange besynderligt iltre udtalelser (udslip kunne man fristes til at sige) som undervisningsministeren har gjort til sit varemærke. En slags: Jo, det har undervisningsministeren faktisk sagt eller skrevet. Var rubrikken blevet oprettet i dag, havde den nok fået navnet 'Månedens Bertel', for undervisningsministeren er ikke længere så tit fremme med grove udtalelser. Og måske burde vi også fremhæve nogle af undervisningsministerens positive udtalelser. Lad os i hvert fald her gøre en undtagelse.

På folkeskolen.dk d. 28/5 2008 giver Bertel Haarder skolelederen i Hellebæk sin fulde opbakning. Han mener at det var så forkert af Byrådet i Helsingør at underkende skolelederens beslutning i sagen om drengen der på Arto havde tilsvinet en lærer ('pedo-sagen'), at han nu vil ændre folkeskoleloven: ”Vi vil klargøre skoleledelsens ledelsesrum og i den forbindelse udvide ledelsesrummet idet vi slår fast at konkrete beslutninger vedrørende skolens elever gøres til lederens selvstændige kompetence,” udtaler Bertel Haarder til folkeskolen.dk.

Atter ros til undervisningsministeren (2/6 2009)
Den 29/5 2008 handlede Ugens Bertel om undervisningsministerens holdning til 'pedo-sagen'. Han fik ved den lejlighed anerkendende bemærkninger med fra hjemmesiden. Han lovede at arbejde for en lovændring der sikrede skoleledernes ledelsesrum: "Vi vil klargøre skoleledelsens ledelsesrum og i den forbindelse udvide ledelsesrummet idet vi slår fast at konkrete beslutninger vedrørende skolens elever gøres til lederens selvstændige kompetence.”

Denne lovgivning er nu vedtaget af Folketinget. Bertel Haarder mener dog at i 99 % af tilfælde af uenighed mellem skolen og forældrene vil parterne kunne snakke sig til rette: "Men fremover bliver den sidste procent nødt til at lytte til sagkundskaben og argumentere for hvorfor de ikke er enige. De kan ikke længere bare sige nej."