Medlem Medlemsaktiviteter

Foredrag Christian Faber-Rod: Ukraine

Christian Faber-Rod, tidligere ambassadør i Kiev

Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 16.00 på kredskontoret.

Christian Faber-Rod har en meget alsidig uddannelse og en meget stor erfaring fra sine mange års arbejde i udenrigstjenesten. Efter Sovjetunionens opløsning var han vores (Danmarks) første ambassadør i Kiev.

Christian Faber-Rod, der nu er pensioneret, bor på Frederiksberg og har sammen med sin kone Solveig sommerhus på Langeland.

Han følger situationen i Ukraine tæt og holder foredrag herom. Et foredrag, som vil afspejle hans store viden om bl.a. situationen i Ukraine.

Deltagerpris: 50 kr.

Tilmeldingsfrist den 19. oktober 2023.