Medlem Medlemsaktiviteter

Valg af kontaktperson for ledige medlemmer

Indkaldelse til valg af kontaktpersoner for ledige medlemmer

I henhold til vedtægterne skal der blandt de ledige medlemmer vælges to kontaktpersoner og suppleanter for disse. Valget skal finde sted i ulige år. Kontaktpersonerne formidler samarbejdet mellem medlemmer i valgområdet, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.

Vi inviterer derfor ledige medlemmer til valg på kredskontoret: 

Fredag d. 14. april kl. 15.00 2023.

Der vil blive servieret kaffe/te og kage.

Tilmelding til kredskontoret på 086@dlf.org eller tlf. 6221 0162 senest d. 11. april.

Vi glæder os til at se jer.

Lone Clemmensen