Sammenhold på Sydfyn

Pia Ny
Pia Ewe Jensen udtaler sig i FH's halvårsrapport om AMR-året 2019.

Forebyggelse af konflikter og håndtering af stress er to af overskrifterne på Sydfyn, hvor Øhavets Lærerkreds prioriterer AMR2019 højt.

DA AMR2019 gik i gang, vidste Pia Ewe Jensen, at den skulle have hele armen.

Hun er ikke kun skolelærer på Issø-Skolen i Svendborg, men også arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant. Og så er hun aktiv i Danmarks Lærerforening og ansvarlig for arbejdsmiljøområdet i Øhavets Lærerkreds.

Det var med den kasket på, hun kastede sig over opgaven og bød de 30 arbejdsmiljørepræsentanter på skolerne i Svendborg, Langeland og Ærø kommuner op til dans.

”I første omgang handlede det om at fortælle dem om AMR2019. Tæt på 20 kolleger dukkede op til vores opstartsmøde, hvor vi helt systematisk gennemgik de undersøgelser om arbejdsmiljøet og arbejdsmiljørepræsentanternes rolle, som LO og FTF

havde gennemført. Vi talte om baggrunden for AMR2019og målet om at gøre AMR’erne endnu mere synlige,” fortæller Pia Ewe Jensen.

Opstartsmødet var præget af en særdeles god stemning og masser af dialog. Og så bar det præg af at være meget konkret.

”Arbejdsmiljørepræsentanterne er gode til at bære sager ind fra virkeligheden og sparre med hinanden. Men hos os er vi også begunstiget af, at vi har tradition for et godt samarbejde – og der er en god AMR-kultur i de tre kommuner. Det er den, vi bygger videre på i AMR2019,” siger Pia Ewe Jensen.

En fælles alliance

Samtidig har Øhavets Lærerkreds indgået en tæt alliance med BUPL og PMF Fyn, der organiserer pædagogisk personale på skolerne.

Midt i juni afviklede de det første af foreløbig to regionale møder for alle deres AMR’er på hele Fyn. Her var temaet stress og psykisk arbejdsmiljø.

Samtidig står de tre organisationer også bag et lokalt møde på Sydfyn, hvor AMR’ere fra Øhavets Lærerkreds sammen med fra BUPL- og PMF Fyn-kollegerne i Svendborg Kommune inviteres til at tale om, hvordan de som AMR håndterer konflikter på arbejdspladsen.

De pågældende emner er ikke tilfældige. Stress og konflikter er – som Pia Ewe Jensen formulerer det – nemlig to af de områder, der kræver størst opmærksomheden indenfor skoleverdenen.

”Mange af os oplever, at vi er pressede i hverdagen. En lousy økonomi betyder, at arbejdsmiljøet spidser til, når vi har travlt. Og så kan lunten godt være kort, og der kan opstå konflikter indbyrdes blandt kolleger. Som arbejdsmiljørepræsentanter skal vi lære at være på forkant og identificere og håndtere den slags konflikter, og på efterårets temamøder skal vi klæde hinanden endnu bedre på til det arbejde,” siger Pia Ewe Jensen.

Hun glæder sig samtidig over det tværfaglige samarbejde med de to øvrige organisationer, fordi mange af udfordringerne er de samme. Det oplever Merete Henriksen fra PMF Fyn også:

”Det er oplagt at gå sammen om nogle af aktiviteterne. Og så vil arbejdsmiljørepræsentanterne på den enkelte arbejdsplads trække hinanden med, når de kan gå til de samme arrangementer og kan motivere hinanden,” siger Merete Henriksen.

Læs hele rapporten her

Efterårets møder

HVAD SKAL der til for at skabe arbejdsglæde, og hvad trykker psykisk på arbejdsdagen og samarbejdet, hvilke værktøjer er der og hvad er din rolle som AMR?

Sådan lyder tre af de overskrifter, der stilles skarpt på, når Danmarks Lærerforening, BUPL og PMF Fyn inviterer til regionalt møde om psykisk arbejdsmiljø og stress 19. september.

Fire dage senere – 23. september – er de samme organisationer vært ved et lokalt arrangement i Svendborg, hvor der blandt andet lokkes med følgende overskrifter:

Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøgruppen, i MED-udvalget, med at identificere, håndtere og forebygge konflikter? Hvordan inddrager du kollegernes viden og erfaringer i arbejdet med at forebygge konflikter? Og hvordan kan du samarbejde med TR om at forebygge konflikter?

 

Emner

Målgruppe