Millionbesparelser: Massefyringer på skoleområdet i Svendborg

Alle_007 2013 05 13 DLF Skole 009
Besparelser og faldende børnetal er årsag til, at 36 ansatte i Svendborg Kommunes folkeskoleområde mister jobbet.

Fyns Amts Avis d. 24/1 2019:

28 lærere, 5 pædagoger og 3 pædagogiske assistenter skal fyres fra Svendborg Kommunes skoler på grund af blandt andet besparelser og faldende børnetal. Fællestillidsmand er lige dele overrasket og skuffet.

Det har tidligere været meldt ud, at der skulle nedlægges 20 stillinger blandt andet som følge af, at politikerne har besluttet at spare 10 millioner kroner på området ved blandt andet at hæve den maksimale klassekvotient fra 26 til 28 elever.

Men det forslår ikke, oplyser Nanna Lohman, der er skolechef i Svendborg Kommune.

- Skolerne har meldt ind, hvor mange lærere de får i overskud i det kommende skoleår, og det drejer sig om 30, siger skolechefen, som ydermere fortæller, at der også er to stillinger, der skal besættes, hvilket betyder, at i alt 28 lærere ved udgangen af januar vil få besked om, at de mister jobbet.

Dertil skal lægges fem pædagoger og tre pædagogmedhjælpere, mens det endnu ikke er fastlagt, hvor hårdt besparelserne vil gå ud over det administrative personale - de såkaldte HK'ere.

Ifølge Nanna Lohman er det blandt andet effekten af forskellige udfasede specialtilbud, der sammen med faldende børnetal er årsag til, at der skal spares 16 i stedet for 10 millioner kroner på området.

Hvilket ikke kommer som et chok for hende.

- Antallet overrasker ikke, men jeg havde håbet på, at der var opstået flere ledige stillinger, fordi nogen for eksempel var gået på pension, så vi ikke havde behøvet at afskedige så mange dygtige medarbejdere, siger hun.

Tillidsmand overrasket

Lone Clemmensen, som er formand for Øhavets Lærerkreds og fællestillidsmand for lærerne i Svendborg Kommune, havde til gengæld ikke set de mange afskedigelser komme.

- Jeg er meget overrasket over tallene, siger hun og oplyser, at hun godt var klar over, at der skulle spares 10 millioner kroner - men ikke yderligere seks millioner kroner på grund af blandt andet faldende elevtal.

- Min forventning var, at man i stedet havde valgt at højne kvaliteten. Lærerne er i forvejen pressede, men i stedet for at gøre noget ved det har man altså valgt at fastholde det niveau, man har nu. Og det gør det svært at leve op til de krav, som politikerne stiller til undervisningen, siger Lone Clemmensen.

Hun erkender, at loven godt kan overholdes med de ressourcer, der er tilbage.

- Men den kan kun overholdes på et minimum. For eksempel udfaser man miniklasser og specialklasser, og udskolingen til ungdomsuddannelser overlades for 80 procent af elevernes vedkommende til enten forældrene eller eleverne, selv om de ofte har behov for hjælp til at overskue, hvilke uddannelser der findes. Vi vil gerne sikre høj kvalitet, og det kan man ikke med de ressourcer, der er tilbage, siger fællestillidsmanden.

Skoler har råderum

Nanna Lohman er ikke enig i, at der ikke stadig kan laves fornuftig undervisning.

- Det er en hård tid, skolerne går i møde, men der er altså også opgaver, der forsvinder, når der bliver færre klasser. Og alle skoler har et fornuftigt råderum, som gør, at der er plads til for eksempel ressourcetimer og tolærertimer. Vi har, hvad der skal til, og vi vil gøre vores bedste for at løse opgaven bedst muligt med de lærere, vi har, siger hun, mens Lone Clemmensen oplyser, at det for hende nu handler om at få kommunikeret budskabet ud.

- Vi er nødt til at blive ved med at fortælle politikerne, hvad det er for en folkeskole, vi har hernede, siger hun.

Nymarkskolen er den skole, som bliver hårdest ramt. Her skal ni lærere afskediges.

Se her hvor fyringerne rammer

 

 

Emner

Målgruppe