650 børn og unge i megaklasser

Lone4
Vi har store forventninger til budgetforhandlingerne i Svendborg Kommune.

I Øhavets Lærerkreds ser vi med glæde på flere af de budgettemaer, man arbejder med i budgetforhandlingerne i Svendborg Kommune. Tidligere års besparelser på folkeskolen gør, at vi hvert år faktisk bruger 6.000 kroner mindre pr. elev i folkeskolen i Svendborg end gennemsnittet for resten af landet. Et par af budgettemaerne peger direkte ind i netop de problemer, som sparepolitik på skoleområdet har skabt.

Vi glæder os over, at politikerne foreslår at sænke det maksimale antal elever i en klasse til 26. Det maksimale antal elever i en klasse blev sidste år hævet til 28. Det skete som en del af en besparelse, der blandt andet betød afskedigelser af lærere, og sammen med tidligere besparelser betyder det, at der i dette skoleår er over 30 færre lærere end forrige skoleår.

Vi ser positivt på, at man nu overvejer at rulle denne besparelse tilbage. Antallet af elever i klassen har betydning for, hvor meget børnene lærer i skolen. En stor svensk undersøgelse påviste i 2012, at fem børn færre i klassen gav børnene 10 procent bedre resultater i skolen, og deres livsindkomst steg med 3,4 procent. Ifølge kommunens egne prognoser vil antallet af klasser med 27 eller 28 børn stige fra 13 til 24 klasser fra 2020 til 2023. Det betyder, at der i 2023 vil være mere end 650 børn i Svendborg, der sidder i megaklasser med 27 eller 28 elever. Vi håber, at politikerne ved budgetforhandlingerne sænker elevtallet til de 26. Vi så gerne, at der højest var 24 elever i en klasse.

Et andet budgettema, vi ser positivt på, er, at der politisk lægges op til en bevilling på 16 millioner kroner ekstra fordelt over to år til at understøtte mangfoldige læringsmiljøer. Vi glæder os over, at man med dette forslag anerkender, at det er en større opgave at inkludere flere børn i almenområdet, end man først regnede med. Det er den samme melding, vi hører fra lærerne på gulvet i folkeskolen. De oplever, at inklusionsdagsordenen udfordrer så meget, at elever ikke får undervisning af den kvalitet, de har krav på, og som de fortjener. Vi bifalder på den baggrund ekstrabevillingen. Vi ser dog ikke for os, at inklusionsopgaven vil kræve færre hænder om to år, og derfor håber vi på, at man vil gøre bevillingen permanent. Der er et stort behov for de ekstra lærerhænder, hvis lærerne skal lykkes med at give alle eleverne en god skolegang, hvor de lærer det, de skal.

Emner

Målgruppe