Kreds 86 og DLF

Generalforsamlinger

Øhavets Lærerkreds afholder generalforsamling hvert år i marts. Hvert andet år vælger generalforsamlingen medlemmer til kredsstyrelsen.