Grøn omstilling

Søg midler til grøn omstillingsprojekter

På DLF's kongres i 2020 blev det af de delegerede vedtaget at DLF skal arbejde med grøn omstilling, bæredygtighed, miljø og klima.

For at understøtte lærernes arbejde med klima, miljø og bæredygtighed er der blevet afsat en pulje på 2.000.000 kr.

I har mulighed for at søge midler til igangværende eller nye forløb/projekter på jeres skoler. Der lægges vægt på at midlerne kan søges til forløb på alle årgange, klassetrin eller fag der inddrager hele skolen.

Midler søges ved at udfylde denne blanket  – HUSK den skal sendes til kredsen 086@dlf.org