Grøn omstilling

Søg midler til grøn omstillingsprojekter

På DLF's kongres i 2020 blev det af de delegerede vedtaget at DLF skal arbejde med grøn omstilling, bæredygtighed, miljø og klima.

For at understøtte lærernes arbejde med klima, miljø og bæredygtighed er der blevet afsat en pulje på 2.000.000 kr.

I har mulighed for at søge midler til igangværende eller nye forløb/projekter på jeres skoler. Der lægges vægt på at midlerne kan søges til forløb på alle årgange, klassetrin eller fag der inddrager hele skolen.

Midler søges ved at udfylde denne blanket  – HUSK den skal sendes til kredsen 086@dlf.org

Bæredygtig undervisning på Fyn

Fire fynske kredse har søgt og fået 120.000 kr. til en konference, med plads til 100 deltager, som finder sted først i februar.

Konferencen afholdes på Sinatur Hotel Storebælt.

De fire kredse er Øhavets Lærerkreds, Vends Herreds Lærerkreds (Middelfart), Lærerkredsen Fåborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg samt Odense Lærerforening.

Foreløbigt program med start ca kl. 16:

  1. Velkomst
  2. Mads Tudvad, lærer og fortaler for en grøn og retfærdig fremtid
  3. Concito – Danmarks grønne tænketank
  4. Claus Nielsen, direktør Sinatur
  5. To-retters bæredygtig menu
  6. Anders Morgentaler med oplægget ”Frelst”
  7. Debat med Anders Morgentaler
  8. Afrunding

Øhavets Lærerkreds råder over 20 pladser på konferencen. Pladserne udbydes med en fordeling på skolerne, når dato og tidsplan ligger helt fast.

Vi håber, at I vil tage godt imod initiativet.

Gitte og Lene