Medlemskab

Indmeldelse

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk forening i ryggen. Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du kommer i knibe på arbejdspladsen eller har brug for råd og vejledning.

Hvis du inden indmeldelse er medlem af en anden organisation, skal du selv sørge for at udmelde dig, da der ikke sker automatisk overførsel af dit medlemskab fra den ene organisation til den anden.

Klik her for at melde dig ind

Kontingent

Satser

Kontingent for perioden 1/4 2024 – 31/3 2025

 

Kreds pr. md.

DLF pr. md.

I alt pr. md.

I alt pr. kv.

Fraktion 1-2    

(Aktive medlemmer)

296

229

525

1575

Fraktion 4

(Pensionister)

27

77

104

312

Fraktion 6

(Særlige medlemmer)

21

98

119

357

Kontingentnedsættelse

Det er under særlige vilkår muligt at søge kontingentnedsættelse. Dette sker ved at sende en mail til DLF medlemsservice@dlf.org. Der kan typisk søges om kontingentnedsættelse, hvis man i en periode:

  • er arbejdsløs og på dagpenge
  • har orlov til børnepasning, uddannelse, barsel
  • eller hvis der er tale om andre omstændigheder, hvor ens indtægt er på dagpengeniveau eller derunder

Der kan også være mulighed for at søge om kontingentfrihed i en periode, hvis man har orlov uden løn. 

Du kan læse mere om kontingentnedsættelse og kontingentfrihed på Danmarks Lærerforenings side om emnet.

Medlemsfordele

1. Som medlem styrker du den forening, der forhandler din løn og dine arbejdsvilkår og er med til at øve indflydelse på det pædagogiske arbejde. 

2. Du kan altid få hjælp og vejledning på dit lokale kredskontor.

3. Du opnår ret til at få understættelse, hvis der opstår en situation, hvor foreningen kommer ud i en konflikt i forbindelse med kollektive forhandlinger.

4. Du kan deltage i arrangementer arrangeret af den lokale kreds.

5. Derudover tilbyder Danmarks Lærerforening en række medlemsfordele.

Ændring af medlemsoplysninger

Har du ændringer til fx arbejdssted, stillingsbetegningelse, mail-adresse eller lignende, kan du selv foretage det via MIN SIDE.

Du er også velkommen til at kontakte kredskontoret på 086@dlf.org eller tlf. 62210162.

Ændring af ansættelse

Nyt ansættelsessted indenfor kommunen: Bedes meddelt kredskontoret af hensyn til registrering.

Ny stillingsbetegnelse eller overgang til pension/efterløn

Bedes meddelt kredskontoret af hensyn til fraktionstilhørsforholdet, der kan have indflydelse på kontingentet.

Nyt job udenfor lærerkredsens område

Bedes meddelt kredskontoret af hensyn til kredstilhørsforholdet. Flytning til anden kreds sker den første i måneden, efter flytning er meddelt. Flytning til en anden kreds kan have indflydelse på kontingentets størrelse.

Job udenfor foreningens organisationsområde

Danmarks Lærerforening og Øhavets Lærerkreds kan ikke assistere medlemmer, der arbejder udenfor vores organisationsområde. Derfor skal man i tilfælde af ansættelse på fx det private arbejdsmarked, i statsregi, på private skoler og efterskoler organiseres i anden fagforening og dermed udmeldes af DLF. 

Udmeldelse skal ske skriftligt, enten ved brev til Øhavets Lærerkreds eller til 086@dlf.org.

Udmeldelse

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Fx: Hvis din udmeldelse er dateret den 31. maj, træder den i kraft pr. 1. juli.

A-kasse

Udmeldelsen af Danmarks Lærerforening er ikke en udmeldelse af A-kassen dlfa. Du kan læse mere på deres hjemmeside www.laka.dk

Udmeldelse er ikke mulig i visse tilfælde

Du kan ikke melde dig ud af foreningen, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.