Arbejdsliv

  • Løn
    Hvad skal du have i løn?

    Din løn består af flere  dele. Nogle er centralt aftalt og nogle lokalt. Derfor vil lønnen også være forskellig i de tre kommuner kredsen dækker.

    Vi har regnet den aktuelle løn ud for lærere og børnehaveklasseledere så du kan se om lønnen passer. Bemærk at ikke alle løndele er medtaget i bergningerne - fx tillæg for undervisning ud over 750 timer.

Sinatur-hoteller

Sinatur-hoteller

Benyt dig af Danmarks Lærerforenings seks konferencehoteller til ferieophold.

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring

Frivillig gruppelivsforsikring: Et godt supplement til den gruppelivsforsikring du har i forbindelse med din ansættelse.

Feriehuse

Feriehuse

DLF disponerer over seks feriehuse som kan lejes af medlemmer og ansatte.

Medlemslån

Medlemslån

Som medlem kan du ansøge om et fordelagtigt medlemslån og låne op til 200.000 kr.