Løn og vilkår

Sygefravær

Sygdom (1)
På denne side kan du finde relevante oplysninger i forbindelse med fravær pga. sygdom. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål eller brug for individuel rådgivning.

Du får fuld løn under sygdom

Bliver du syg, skal du sygemelde dig til arbejdspladsen inden arbejdets påbegyndelse på din 1. sygedag. Der vil normalt være retningslinjer på den enkelte arbejdsplads om, hvornår på dagen og til hvem du skal sygemelde dig.

Hvis du er sygemeldt i længere tid, kan du få behov for individuel rådgivning til at overskue din situation og drøfte de forskellige muligheder, der findes for at hjælpe dig tilbage til dit arbejde. Du er velkommen til at kontakte os og få en samtale med vores konsulent. Vi kan også bistå dig ved kontakten til bopælskommunen og arbejdspladsen.

Kontakt os på tlf. 6121 0162 eller 086@dlf.org