Opsigelse

Hvis du skal forlade dit job - frivilligt eller ufrivilligt - er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Frivillig opsigelse

Hvis du ønsker det, kan du sige dit job op. Men spørg kredsen, før du gør det, det er nemlig vigtigt, at du kender konsekvenserne af din opsigelse. Hvis du er tjenestemand, kan tidspunktet for din fratræden være afgørende for, hvor stor pensionen bliver resten af livet. Hvis du vil sige op, fordi du er syg, er det ekstra vigtigt at have kredsen som rådgiver.

Ufrivillig opsigelse

Ansættelsen kan også blive afsluttet, fordi din arbejdsgiver vil det. Det kan f.eks. være på grund af sygdom, på grund af arbejdsmangel, fordi din chef ikke mener, du er god nok til dit arbejde, eller fordi der er nogle regler, du ikke har overholdt.

Hvis din arbejdsgiver vil fyre dig, er der både frister og procedurer, som skal overholdes. Kontakt kredsen, hvis du mener, at dit job er i fare.

Husk, at du som ansat i folkeskolen er ansat af kommunen og ikke af skolen, så du kan ikke opsiges pga. arbejdsmangel, hvis der er ledige stillinger på andre skoler i kommunen. Du skal derfor heller ikke sende en opsigelse til din skoleleder eller kommunen, hvis du får ansættelse på en anden skole inden for samme kommune

Du kan få individuel rådgivning hos vores konsulent, kontakt os på 6221 0162. 

Læs mere om opsigelse på DLF's hjemmeside