Omsorgsdage

Ret til omsorgsdage

Du har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Omsorgsfravær kan afholdes som hele eller halve dage. Retten til omsorgsdage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, du tiltræder din stilling.

Kun biologisk forældre, adoptivforældre eller forældremyndighedsindehavere har ret til omsorgsdage. For at have ret til omsorgsdage, skal barnet have ophold hos den pågældende (hermed menes adresse hos eller regelmæssigt samkvem med den, der afholder omsorgsdagene).

Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår i løbet af året du vil holde dine omsorgsdage. Omsorgsdage skal varsles tidligst muligt. Ved afvikling af en omsorgsdag tages hensyn til forholdene på tjenestestedet. Når barnet er sygt indgår en af vejning af hensynet til tjenesten over for barnets alder, sygdommens karakter mv. 

Ikke-afholdte omsorgsdage

Ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, kan overføres til næstfølgende kalenderår. Ikke afholdte omsorgsdage i de efterfølgende år kan kun overføres, hvis du har været forhindret i at holde omsorgsdage pga. af orlov. Der skal være tale om afholdelse af orlov i et helt kalenderår, før der kan ske overførsel. 

Syg i forbindelse med omsorgsdage

Bliver du syg inden en planlagt omsorgsdag, kan du holde omsorgsdagen på et senere tidspunkt. Hvis du bliver syg, mens du holder omsorgsdag(e), får du ikke nye omsorgsdage som erstatning.