Links

På denne side har vi samlet en række links til hjemmesider med oplysninger om arbejdsmiljø.


Arbejdsmiljøweb
Hjemmeside om arbejdsmiljø for alle i den offentlige sektor.

Arbejdsmiljøbutikken
Branchearbejdsmiljørådenes udgivelserom arbejdsmiljø kan købes her.

Arbejdstilsynet

Arbejdsskadestyrelsen

BAR - Undervisning og forskning
Branchearbejdsmiljørådet for undervisning og forsknings hjemmeside.

DCUM -Dansk Center for Undervisningsmiljø
Uafhængigt statsligt center der arbejder for et godt børne- og undervisningsmiljø i dagtilbud, på skoler og uddannelsessteder.

Fra stress til trivsel
Kampagneside fra Videnscenter for arbejdsmiljø om stress og trivsel

Godt skolebyggeri
Hjemmeside om godt skolebyggeri.

Indeklimaportalen
Portalen indeholder tips information og retningslinjer for hvordan man skaber det bedste indeklima på arbejdspladsen.

Personaleweb
Portal lavet i samarbejde mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne i kommuner og regioner.

Videnscenter for arbejdsmiljø
Hjemmesiden formidler viden om aktuelle emner inden for arbejdsmiljøområdet.