Løn og vilkår Sygefravær

Sygdom i forbindelse med ferien

(Ferie er i denne forbindelse ikke det samme som skolelukningsperioden, men kun de dage, hvor lærernes og børnehaveklasseledernes ferie er placeret)

Hvis du bliver syg inden ferien begynder

Hvis du er syg inden ferien begynder og stadig er syg ved feriens begyndelse, har du ret til erstatningsferie for den del af ferien, hvor du er sygemeldt.

Du skal sygemelde dig til din arbejdsgiver ved sygdommens begyndelse. Hvis du bliver syg på første feriedag og sygemelder dig til din arbejdsgiver denne dag, har du ikke pligt til at begynde ferien.

Det er vigtigt, at sygemeldingen foreligger hos ansættelsesmyndigheden inden det tidspunkt, hvor arbejdstiden normalt ville begynde på den første feriedag.

Du er naturligvis forpligtet til at raskmelde dig på det tidspunkt, hvor du igen er arbejdsdygtig. Hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med skolens kontor i forbindelse med syge- eller raskmelding i ferieperioden, skal du kontakte kommunens lønkontor.

Hvis du bliver syg i ferien

Opstår sygdommen efter ferien er begyndt, har du ret til at få ferien suspenderet. Du skal give din arbejdsgiver besked ved sygdommens begyndelse.

Ved sygdom opstået i ferien, indtræder retten til erstatningsferie først efter femte sygedag. Du har altså ikke ret til erstatningsferie for de første fem sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du er syg inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag. Hvis du fx først giver besked på tredje sygedag, vil erstatningsferien for sygedage op stået i ferien først tælle efter ottende sygedag.

Det er vigtigt, at du er oplyst om, hvordan og til hvem sygemeldingen skal meddeles.

Ved sygdom opstået i ferien, skal der indhentes en lægeerklæring, som du selv skal betale. Også ved sygdom under ferie i udlandet skal der indhentes dokumentation for, at der er indtruffet sygdom. Dette er ikke nødvendigt, hvis du bliver syg, inden ferien begynder.