Ny lærer

Ny lærer/nyansatte vil af tillidsrepræsentanten på den enkelte skole få udleveret et velkomstmateriale fra hovedforeningen og Øhavets Lærerkreds

På DLF's hjemmeside er oprettet en oversigt med titlen 'Nyansat i folkeskolen – og hvad så'. Den opsummerer i kort form en række facts om ansættelsesforhold i folkeskolen.

Link til 'Nyuddannede' på DLF's hjemmeside.

Link til 'Nyansatte' på DLF's hjemmeside.