Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2021

Betonliberalisme

Læserbrev af Lone Clemmensen bragt i Fyns Amts Avis d. 13. september 2021.

Lige nu foregår der en nærmest rituel, ideologisk kamp om lokallønsmidler til lærerne i Langeland Kommune. Egentlige forhandlinger er det ikke; kommunen har på forhånd lagt sig fast på, at pengene skal uddeles individuelt til lærere og til bestemte fokusområder. De skal nemlig uddeles til de lærere, ”der i særlig grad… ” har levet op til fokuspunkterne. Var der nogen, der sagde fedterøvstillæg? Det er svært at være imod fokusområderne blandt andet at være konstruktiv, fleksibel og påtage sig ansvar for nye opgaver. Alle lærere har knoklet helt ekstraordinært i corona-tiden med dette. Derfor har vi også foreslået, at alle bliver tilgodeset med lokalløn i år. For cheferne er løn et ledelsesredskab, og beløbet skal være af en vis størrelse for at opnå den ønskede effekt. Dette er et klassisk betonliberalt argument, som Langeland Kommune anvender. I Øhavets Lærerkreds abonnerer vi ikke på sådanne argumenter. Vi mener, midlerne skal fordeles kollektivt, da lærerne er fælles om at løse opgaverne samt evt. til specifikke kvalifikationer eller til funktionsvaretagelse, som er vigtig for skolen. Vores modstand er ikke ideologisk funderet. Den skyldes, at det kort og godt er en dårlig idé. Individuelt løntillæg virker ikke!

I 2011 undersøgte SFI sagen i samarbejde med to amerikanske universiteter. De konkluderede: ”På skoler, hvor ledelsen bruger økonomiske belønninger til at motivere lærerne, er læringen blandt eleverne dårligere end på de øvrige skoler”. SFI pegede på motivationsforskning, der viser, at ” introduktion af økonomiske belønninger over for personer, der i udgangspunktet har en høj indre motivation (fx brænder for at undervise), reducerer under visse omstændigheder den indre motivation”.

McKinsey kommer til et lignende resultat i en rapport fra 2011, hvor 22 af landets skolesystemer var taget under luppen blandet andet hvad angår motivationsfaktorer. De konkluder om økonomisk belønning, at det godt kan have en effekt på lavt udviklede skolesystemer i fattige lande, men at der ikke kan påvises nogen positiv effekt i højt udviklede skolesystemer. Lærere, hvis løn er sikret på et acceptabelt niveau, går ikke voldsomt op i lønforhold.

”Schoolwide performance program” har undersøgt, hvordan resultatløn påvirker skolen. For 12 år siden deltog 200 lærere i New York i et forsøg hvor alle lærere fik adgang til betydelige bonusser. Lærerne var naturligvis glade for pengene, men elevpræstationerne blev ikke forbedret overhovedet.

Dokumentationen for, at individuel løn ikke har en gavnlig virkning i skolen, er stor, og det er vores hovedargument for, at lokallønsmidlerne ikke skal bruges på denne måde.

Vi oplever lønforhandlingerne på Langeland som en bureaukratisk og dyr løsning. Hver leder udvælger et par lærere, som de oplever har gjort det særlig godt i år. Den enkelte lærer og vi skal så forholde os til de udvalgte områder og argumentere for, at netop den lærer skal have del i lokallønsmidlerne. Så starter forhandlingsmøderne mellem Øhavets Lærerkreds, Langeland Kommune og de skoleledere, hvis ansatte er til forhandling. Potentielt skal vi tage stilling til alle cirka 65 lærere. Vi mener, at Langeland Kommune bruger forholdsvis mange lønmidler på at administrere og forhandle lokallønspuljen i forhold til det, der udmøntes i lokalløn.

Det, der forhandles om, svarer til en lønforhøjelse på cirka 100 kroner om måneden. Det lyder ikke af meget, men hvis man ikke får noget, giver det i længden et betydeligt lønefterslæb for den enkelte lærer. I Svendborg er parterne enige om, at lokalløn tildeles alle. Det har betydet, at en almindelig lærer med otte års erfaring i Svendborg tjener 1000 kroner om måneden mere end en lærer på Langeland.

Så kære Langeland, drop den betonliberale lønstrategi, så er I sikre på at få nogle tilfredse lærere. I undgår unødig administration og arbejdstid på noget, der i bedste fald ingen effekt har. Og I kan lette rekrutteringen af dygtige lærere til Langeland.

Det bedste ved det hele? Det koster ikke en krone.