Ændring af medlemsoplysninger

Har du ændringer til fx arbejdssted, stillingsbetegningelse, mail-adresse eller lignende, kan du selv foretage det via MIN SIDE.

Du er også velkommen til at kontakte kredskontoret på 086@dlf.org eller tlf. 62210162.

Ændring af ansættelse

Nyt ansættelsessted indenfor kommunen: Bedes meddelt kredskontoret af hensyn til registrering.

Ny stillingsbetegnelse eller overgang til pension/efterløn

Bedes meddelt kredskontoret af hensyn til fraktionstilhørsforholdet, der kan have indflydelse på kontingentet.

Nyt job udenfor lærerkredsens område

Bedes meddelt kredskontoret af hensyn til kredstilhørsforholdet. Flytning til anden kreds sker den første i måneden, efter flytning er meddelt. Flytning til en anden kreds kan have indflydelse på kontingentets størrelse.

Job udenfor foreningens organisationsområde

Danmarks Lærerforening og Øhavets Lærerkreds kan ikke assistere medlemmer, der arbejder udenfor vores organisationsområde. Derfor skal man i tilfælde af ansættelse på fx det private arbejdsmarked, i statsregi, på private skoler og efterskoler organiseres i anden fagforening og dermed udmeldes af DLF. Se Udmeldelse