Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt, enten ved brev til Øhavets Lærerkreds eller til 086@dlf.org.

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Fx: Hvis din udmeldelse er dateret den 31. maj, træder den i kraft pr. 1. juli.

A-kasse

Udmeldelsen af Danmarks Lærerforening er ikke en udmeldelse af A-kassen dlfa. Du kan læse mere på deres hjemmeside www.laka.dk

 

Udmeldelse er ikke mulig i visse tilfælde

Du kan ikke melde dig ud af foreningen, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.