Løn og vilkår Sygefravær

Lægeerklæringer


Hidtil har en arbejdsgiver haft mulighed for at bede om en lægeerklæring i tilfælde af lønmodtagers sygdom. Erklæringen skulle dokumentere at der er tale  om sygdom, og erklæringen kunne give et skøn over sygdommens varighed. Det har ikke været muligt for arbejdsgiver at kræve oplysninger om sygdommens art. En lovændring gør det nu muligt fra d. 1. juli 2005 for arbejdsgiveren yderligere at forlange at lægeerklæringen indeholder oplysninger om hvilke konkrete funktionsbegrænsninger sygdommen medfører på arbejdspladsen. Lovændringen begrundes med  at den skal styrke indsatsen over for sygefraværet på arbejdspladserne. Pr. 5/10 2009 er der indført en ny lægeerklæring: mulighedserklæringen. Den kan indhentes hvis medarbejder og arbejdsgiver er i tvivl om hvilke opgaver den syges helbred tillader vedkommende at udføre. Læs mere om mulighedserklæringen i nyhedsartiklen : 'Ny lægererklæring: mulighedserklæring' fra d. 21/12 2009.