Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Ærø

Krisehjælp og psykologbistand

Hvis en medarbejder som følge af en kritisk hændelse i forbindelse med sit arbejde får behov for krisehjælp, tilbydes der psykologbistand via Dansk Krisekorps A/S. https://danskkrisekorps.dk/

Tilsvarende tilbydes der psykologbistand til medarbejdere, der udsættes for andre arbejdsrelaterede situationer, hvor lederen vurderer, det vil være relevant med psykologbistand, f.eks. i forbindelse med en stress, vold eller andre hændelser på arbejdet mv.
Der tilbydes samtaler svarende til 5 timer. Udgiften afholdes af en central pulje. Den enkelte leder kan derudover tilbyde yderligere psykologbistand, som det enkelte arbejdssted skal finansiere. 

Bestilling af krise- og psykologhjælp

Krise- og psykologhjælp rekvireres ved nærmeste leder for den enkelte medarbejder, som har brug for krisehjælp eller psykologbistand.

Krise- og psykologbistanden behandles naturligvis fortroligt - der videregives ingen oplysninger til arbejdsgiveren.