Pensionister

Aktiviteter og rejser

 

Aktivitetsgruppen planlægger flere årlige arrangementer med gode oplevelser og socialt samvær. 

Kredsen yder et tilskud til Fr 4.-medlemmer.
Der gøres opmærksom på, at alle tilmeldinger er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Dvs. at afbud efter sidste tilmeldingsdato betyder, at man skal betale alligevel - dette af hensyn til de foretagne bestillinger.
For arrangementer, hvor der er deltagerbetaling, kan beløbet indbetales til kredsens bankkonto: Reg. nr. 0400, kontonr.: 4014636639, når du har fået bekræftelse på din deltagelse.

 

 

Persondatapolitik

Ved tilmelding til vores arrangementer giver du tilsagn om, at deltagerlister kan sendes til rejsebureau, til aktivitetsgruppen og evt. til øvrige deltagere. Deltagerlister slettes senest 5 år efter afholdelse af arrangementet/rejsen.