Andre kredses arrangementer

På denne side er der links til de andre fynske kredses arrangementer. Der linkes til det område på kredsenes hjemmesider, der omtaler aktiviteter for pensionisterne, hvis sådanne findes. Der linkes desuden til specifikke arrangementer.

Ved tilmelding til andre kredses arrangementer, skal man oplyse, at man er ”ikke-medlem” og navn/nummer på egen kreds. Som ved vore egne arrangementer er det som regel også muligt at tilmelde ægtefælle eller ledsager. Tilmelding sker direkte til den pågældende kreds.


Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Odense Lærerforening     

Nordfyns Lærerkreds

Vestfyns Lærerkreds

Vends Herreds Lærerkreds