Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2017

Undervisning eller registrering, hvad skal vægtes mest i skolen?

Hanne Nielsen
Læserbrev: Hanne Nielsen: Jeg oplever registreringen til elevplanen som en tidsrøver, der røver den tid, jeg før brugte på undervisning.

Regeringen og KL har besluttet, at alle folkeskoler ved udgangen af 2017 skal have valgt en digital læringsplatform. På en digital læringsplatform kan læreren blandt andet holde styr på elevens udvikling gennem registrering af denne i elevplanen. Elevplanen er desværre alt for omfattende, og det er derfor vigtigt at skolechefer, forvaltninger og ledere begrænser omfanget af registrering, når de beslutter, hvordan og til hvad de vil bruge elevplansværktøjet. 

Eleverne i 2.b er klar til undervisning. Før læringsplatformens tid fortalte jeg dem, at vi skulle arbejde med udsagnsord. Jeg viste dem hvordan, og det tog cirka 5 minutter.

Med elevplansværktøjet skal alle eleverne, inden de går i gang med opgaven, finde deres ipad og logge ind på læringsplatformen. De skal læse, hvad de skal lave og hvad deres mål er. Jeg bruger en del tid på at hjælpe med at få ipaden til at læse opgaven højt. Herefter skal eleverne markere, hvor langt de vil nå i netop dette forløb. Inden alle er klar til at løse opgaven, er der gået mindst 15 min. Jeg har primært brugt tiden på teknisk support frem for undervisning.

Nu skal der arbejdes. Alle går i gang med opgaven, og arbejder koncentreret i 15 min. Det er det samme både med og uden platform. 

Før læringsplatformen sluttede vi timen af med at samle op fælles. Det var meget udbytterigt. Med elevplansværktøjet skal eleverne nu afslutte deres forløb, og markere om de nåede målet.

Læreren skal nu også markere, om hver enkelt elev har nået målet. Elevens og lærerens markeringer bliver tilsammen til elevplanen. Vi oplever ofte at se elevplaner som mursten på 40 sider. Det er der ingen, der læser, og det bliver derfor spild af mange arbejdstimer og nærværende undervisningstid.

Jeg er ikke imod digitale platforme, men jeg er imod ukritisk værdiløs registrering, som ikke fremmer elevernes læring.