TR TR-assistancen

Kollektiv ferielukning

Kredsens generelle ferievejledning

Det indeværende ferieår går fra 1/5-17 til 30/4-18. Ferien er optjent i kalenderåret 2016.
Lærere og børnehaveklasseledere, der ikke har været ansat i kommunen i hele kalenderåret 2016, vil i forbindelse med ferieafvikling blive trukket i løn. Det drejer sig typisk om følgende:

Nyuddannede, nyansatte og personer der har holdt orlov til børnepasning eller anden tjenestefrihed uden løn.

Tjenestemandsansatte der har haft tjenestefrihed uden løn i mindre end 6 måneder og ikke har haft lønnet beskæftigelse ved en anden arbejdsgiver i denne periode, vil dog få fuld løn i ferien.

Den kollektive ferielukning gælder alle lærere og børnehaveklasseledere i kommunen. Tidsbegrænset ansatte er også omfattet uanset datoen for fratræden.

Hvis man har været ansat hos en anden arbejdsgiver i kalenderåret 2016, vil denne have indbetalt feriepenge til Feriekonto. Udbetaling af feriepenge sker via borger.dk 

Hvis man har været i ansættelse i hele kalenderåret 2016, vil man også have en indtægt i alle 5 ferieuger.

Hvis man har modtaget dagpenge eller orlovsydelse fra a-kassen i kalenderåret 2016, vil man kunne få feriedagpenge i forbindelse med ferieafviklingen. Feriedagpengene søges gennem Lærernes A-kasse

Hvis man ikke har løn eller feriedagpenge til alle dagene i ferieperioden, kan man søge om dagpenge som ledig. Dette kræver at al optjent ferie hos arbejdsgiver og a-kasse er afholdt, og at man i øvrigt er dagpengeberettiget ved ledighed. Man skal endvidere stå til rådighed for arbejdsmarkedet og udlandsrejser er ikke tilladt. Læs mere på nedenstående link:

https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-skal-holde-ferie/Kollektiv-Ferie/

Hvis man er i tvivl om hvorvidt man er økonomisk dækket under ferien eller i øvrigt usikker omkring feriedagpenge fra a-kassen, bør man kontakte Lærernes A-kasse.

Kollektiv ferielukning i ferieåret
Hvis du er i tvivl om hvilke dage der på den enkelte skole regnes for feriedage (lærernes feriedage er ikke lig med elevernes fridage),
kan du spørge på din skole. Der kan, efter at de nye arbejdstidsregler er indført, være forskelle fra skole til skole.