TR TR-assistancen

Kontingentnedsættelse


Barsel
Ved barsel betales der fuld kontingent i perioden med løn. I perioden med dagpenge kan medlemmet nøjes med at betale 50 % af kontingentet. Kontingentnedsættelse bevilges ikke med tilbagevirkende kraft, så derfor er det vigtigt at søge i god tid.

Ansøgningsskemaet kan hentes under forsidens menupunkt 'Information' ->
'Blanketter'. Det kan anbefales at TR giver medlemmer der går på barsel, ansøgningsskemaet umiddelbart inden vedkommendes sidste skoledag.  

Dagpenge
TR bør også gøre medlemmer der afslutter et job på skolen og overgår til dagpenge, opmærksom på at de efter en måned på dagpenge kan opnå 50 % kontingentnedsættelse.

Andet
Der findes også andre tilfælde der berettiger til nedsættelse, fx orlov. Det anbefales at tjekke disse i TR-håndbogen.

Medlemmer der skifter fraktion (fx medlemmer der pensioneres) bør også gøres opmærksom på at de skal henvende sig til kredsen for at få ændret deres kontingent.