Mødedatoer

Aktivitetsgruppen har aftalt at mødes følgende dage på kredskontoret:

 

 2018
 28/8 - 25/9 - 29/11
 
 2019
 8/1 - 19/2 - 2/4 - 14/5 - 11/6 
 


Alle dage starter mødet kl. 10.00.
Interesserede pensionister opfordres til at møde op og deltage i møderne.