Løn og vilkår Løn

Børnehaveklasseledere Ærø

Gælder for børnehaveklasseledere ansat på folkeskoler i Ærø Kommune

Læs alle detaljer i den lokale lønaftale her

Fra 1/4 2022 ydes et tillæg på 1,38 % af den pensionsgivende årsløn. Den ansatte kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget med 1,38 procentpoint. Beløbet er derfor ikke medtaget i nedenstående lønangivelser.

Børnehaveklasseledere på ny løn er aflønnet efter den centralt aftalte grundløn; kvalifikationsløn efter 4, 8 og 12 års erfaring og det centralt aftalte undervisertillæg på 15.400 kr. årligt (niveau 31.03.2000).

Månedslønnen for børnehaveklasseledere på Ny Løn er pr. 1. januar 2022:

Grundløn

Trin 28 + 4.000 kr. + 15.400 kr.: 29.964,12 kr.

 

4 års ansættelse

Trin 31 + 4.000 kr. + 15.400 kr.: 31.375,87 kr.

 

8 års ansættelse

Trin 33 + 2.000 kr. + 15.400 kr.: 32.127,22 kr.

 

12 års ansættelse

Trin 37 + 2.000 kr. + 15.400 kr.: 34.251,55 kr.

 

 

For børnehaveklasseledere på personlig ordning gælder følgende månedslønninger pr. 1. oktober 2021:

Trin 36 + 2.000 kr. 4.600 kr. + 15.400 kr.: 34.261,46 kr.


Ud over de ovenfor nævnte generelle tillæg er følgende funktionstillæg aftalt: (alle pensionsgivende)

Klasselærertillæg: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.214,11 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Koordinering af morgensamling: Såfremt skolen har faste morgensamlinger og koordinering er påkrævet, kan der aftales funktionstillæg på 5.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 607,06 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Medarbejderrepræsentant skolebestyrelse: 1.200 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 145,69 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Såfremt skolen har egen hjemmeside, kan der til en Webmaster aftales et årligt tillæg på 5.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 607,06 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

TR-repræsentant: Marstal Skole: 13.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.578,39 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. TR-suppleant: 6.500 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 789,17 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 

Arbejdsmiljørepræsentant: 6.500 kr. (niveau 31.03.2000) eller 789,17 pr. måned. pr. 1. oktober 2021.

Såfremt skolen har en kantine-madordning, kan der til en hjemkundskabslærer aftales funktionstillæg for pædagogisk koordinering på 5.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 607,06 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Funktionslærer specialcenter: 11.200 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.359,80 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

IT-vejleder: 5.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 607,66 pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Der er aftalt følgende kvalifikationstillæg (pensionsgivende): 

Hvis der efter aftale med en skoles ledelse gennemføres og afsluttes ekstra linjefags- eller diplomuddannelse udløses ét løntrin.

Pædagogisk IT-kørekort: 3.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 461,36 pr. måned pr. 1. oktober 2021.