Løn og vilkår Løn

Lærere Svendborg

Gælder for lærere ansat på folkeskoler i Svendborg Kommune

Øhavets Lærerkreds og Svendborg Kommune har aftalt et fast funktionstillæg (Svendborgtillægget) til alle lærere. 

Tillægget erstatter nogle centralt aftalte tillæg (tillæg for undervisningstimer i intervallet 300-750, tillæg for delt tjeneste på hverdage, ulempegodtgørelse for arbejde i tidsrummet 17-06 på hverdage, tillæg for deltagelse i lejrskoler, arbejde i selvstyrende team).

Tillægget er på 29.030 kr. årligt (niveau 31.03.2000) for lærere på Ny Løn. Tillægget indeholder det centralt aftalte undervisertillæg på 13.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000). På lønsedlen er tillægget af tekniske årsager delt i undervisertillæg på 13.000 kr. og Svendborgtillæg på 16.030 kr.

Lærere på personlig ordning får et tillæg på 2 skalatrin + 10.180 kr. (niveau 31.03.2000). Tillægget indeholder det centralt aftalte undervisertillæg på 5.500 kr. årligt (niveau 31.03.2000). På lønsedlen er tillægget af tekniske årsager delt i undervisertillæg på 5.500 kr. og Svendborgtillæg på 4.680 kr.

Tillæggenes aktuelle værdi er indregnet i den samlede månedsløn nedenfor.

Fra 1/4 2022 ydes et tillæg på 1,38 % af den pensionsgivende årsløn. Den ansatte kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget med 1,38 procentpoint. Beløbet er derfor ikke medtaget i nedenstående lønangivelser 

Lønaftalen gældende pr. 1/8 2022

Fælles forståelse af 6. ferieuge

Månedslønnen for lærere på Ny Løn pr. 1. oktober 2021:

Grundløn

Trin 31 + 3.000 kr. + 29.030 kr: 32.909,30 kr.

 

4 års ansættelse

Trin 35 + 3.000 kr. + 29.030 kr: 34.942,38 kr.

 

8 års ansættelse

Trin 40 + 29.030 kr: 37.428,23 kr.

 

12 års ansættelse

Trin 40 + 10.000 kr. + 29.030 kr: 38.642,34 kr.

 

For lærere på personlig ordning gælder følgende månedslønninger pr. 1. oktober 2021:

Trin 45 + 13.000 kr. + 10.180 kr.: 40.360,80 kr.

 

 

Tillæg

Med mindre andet er angivet reduceres tillægget i forhold til beskæftigelsesgrad.

Funktionslærere (sejladskoordinator og færdselsskolekoordinator) på skolerne får et funktionstillæg på 10.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.214,11 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 

Lokalt vejledertillæg (fx vejleder vedr. IT, læringscenter, inklusion, udeskole, handicap, DSA, didaktik etc.) 10.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.214,11 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Funktionstillæg til undervisningsvejledere: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.214,11 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 

Tale/ hørelærere ved PPR får et funktionstillæg på 5.600 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 679,90 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Funktionstillæg til tillidsrepræsentanter: 5.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 607,06 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.  Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Fællestillidsrepræsentanten får et tillæg på 7.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 849,88 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Funktionstillæg til arbejdsmiljørepræsentanter 5.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 607,06 pr. måned pr. 1. oktober 2021. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Skiftende arbejdssteder: 3.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 364,23 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. På flermatrikelskoler gives tillægget til lærere med skemalagt undervisning på mere end en matrikel og til vejledere, funktionslærere, koordinatorer o.l., der gør tjeneste på mere end en matrikel. Desuden til TR, der udfører TR-funktion på mere end en matrikel. 

Tillæg for medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelser 2.500 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 303,57 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. Tillægget gives ikke for opgaven, men for arbejdstidens placering.  Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Ud over disse lønninger får man funktionsløn, hvis man underviser i vidtgående specialundervisning, tale-/høreundervisning eller underviser i dansk som andetsprog. Lærere ved heldagsskoler får et funktionstillæg på 26.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 3.156,69 pr. måned pr. 1. oktober 2021. 

Kvalifikationsløn for en masteruddannelse eller kandidatuddannelse: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.214,11 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. Tillægget gives for bestået Masteruddannelse eller kandidatuddannelse inden for folkeskolens fagområde.

Kvalifikationsløn for Pædagogisk Diplomuddannelse inden for folkeskolens fagområde min. 60 ECTS point 8.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 971,29 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021, eller gennemført diplomuddannelse med retning fra 30-59 ECTS point 4.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 485,69 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 

Aflønning af ikke-læreruddannede pr. 1. oktober 2021:

 

Ingen forudgående uddannelse ud over en gymnasial uddannelse 

En forudgående uddannelse ud over en gymnasial uddannelse

Grundløn

Trin 31+3.000 kr.+29.030 kr: 32.909,30 kr.

Trin 31+3.000 kr.+29.030 kr.: 32.909,30 kr.

4 års ansættelse

Trin 32+3.000 kr.+29.030 kr.: 33.401,05 kr. 

Trin 33+3.000 kr.+29.030 kr.: 33.903,47 kr. 

8 års ansættelse

Trin 33+3.000 kr.+29.030 kr.: 33.903,47 kr.

Trin 35+3.000 kr.+29.030 kr.: 34.942,38 kr. 

12 års ansættelse

Trin 34+3.000 kr.+29.030 kr.: 34.417,47 kr.

Trin 37+3.000 kr.+29.030 kr.: 36.072,00 kr. 

Øhavets Lærerkreds og Svendborg Kommune har indgået konkrete aftaler for konsulenter og psykologer.

 

.