Løn og vilkår Løn

Børnehaveklasseledere Svendborg

Gælder for børnehaveklasseledere ansat på folkeskoler i Svendborg Kommune

Øhavets Lærerkreds og Svendborg Kommune har aftalt et fast funktionstillæg (Svendborgtillægget) til alle børnehaveklasseledere. Tillægget erstatter nogle centralt aftalte tillæg (tillæg for undervisningstimer i intervallet 300-835, tillæg for delt tjeneste på hverdage, ulempegodtgørelse for arbejde i tidsrummet 17-06 på hverdage, tillæg for deltagelse i lejrskoler, arbejde i selvstyrende team). 


Tillægget er på 31.430 kr. årligt (niveau 31.03.2000) for børnehaveklasseledere på Ny Løn. Tillægget indeholder det centralt aftalte undervisertillæg på 15.400 kr. årligt (niveau 31.03.2000). På lønsedlen er tillægget af tekniske årsager delt i undervisertillæg på 15.400 kr. og Svendborgtillæg på 16.030 kr. 

Børnehaveklasseledere på personlig ordning får et tillæg på 2 skalatrin + 19.360 kr. (niveau 31.03.2000). Tillægget indeholder det centralt aftalte undervisertillæg på 15.400 kr. årligt (niveau 31.03.2000). På lønsedlen er tillægget af tekniske årsager delt i undervisertillæg på 15.400 kr. og Svendborgtillæg på 4.680 kr.

Tillæggenes aktuelle værdi er indregnet i den samlede månedsløn nedenfor.

Fra 1/4 2022 ydes et tillæg på 1,38 % af den pensionsgivende årsløn. Den ansatte kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget med 1,38 procentpoint. Beløbet er derfor ikke medtaget i nedenstående lønangivelser.

Lønaftalen gældende pr. 1/8 2019

Månedslønnen for børnehaveklasseledere på Ny Løn er pr. 1. januar 2022:

Grundløn

Trin 28 + 4.000 kr. + 31.430 kr.: 31.910,34 kr.

 

4 års ansættelse

Trin 31 + 4.000 kr. + 31.430 kr.: 33.322,09 kr.

 

8 års ansættelse

Trin 33 + 2.000 kr. + 31.430 kr.: 34.073,44 kr.

 

12 års ansættelse

Trin 37 + 2.000 kr. + 31.430 kr.: 36.197,77 kr.

 

For børnehaveklasseledere på personlig ordning gælder følgende månedslønninger pr. 1. oktober 2021:

Trin 38 + 2.000 kr. + 24.680 kr.: 35.960,50 kr.

 

 

Tillæg

Med mindre andet er angivet reduceres tillægget i forhold til beskæftigelsesgrad.

Funktionslærere (sejladskoordinator og færdselsskolekoordinator) på skolerne får et funktionstillæg på 10.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.214,11 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 

Lokalt vejledertillæg (fx vejleder vedr. IT, læringscenter, inklusion, udeskole, handicap, DSA, didaktik etc.) 10.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.214,11 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Funktionstillæg til undervisningsvejledere: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.214,11kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 

Tale/hørelærere ved PPR får et funktionstillæg på 5.600 kr. årligt (niveau 31.03.000) eller 679,90 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Funktionstillæg til tillidsrepræsentanter: 5.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 607,06 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Fællestillidsrepræsentanten får et tillæg på 7.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 849,88 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Funktionstillæg til arbejdsmiljørepræsentanter 5.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 607,06 pr. måned pr. 1. oktober 2021. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Skiftende arbejdssteder: 3.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 364,28 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. På flermatrikelskoler gives tillægget til lærere med skemalagt undervisning på mere end en matrikel og til vejledere, funktionslærere, koordinatorer o.l., der gør tjeneste på mere end en matrikel. Desuden til TR, der udfører TR-funktion på mere end en matrikel. 

Tillæg for medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelser 2.500 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 303,53 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. Tillægget gives ikke for opgaven, men for arbejdstidens placering. TIllægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden.

Ud over disse lønninger får man funktionsløn, hvis man underviser i vidtgående specialundervisning, tale-/høreundervisning eller underviser i dansk som andetsprog. Lærere ved heldagsskoler får et funktionstillæg på 26.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 3.156,69 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 

Kvalifikationsløn for en masteruddannelse eller kandidatuddannelse: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.214,11 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. Tillægget gives for bestået masteruddannelse eller kandidatuddanelse inden for folkeskolens fagområde.

Kvalifikationsløn for Pædagogisk Diplomuddannelse inden for folkeskolens fagområde min. 60 ECTS point 8.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 971,29 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021, eller gennemført diplomuddannelse med retning fra 30-59 ECTS point 4.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 485,64 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 

Øhavets Lærerkreds og Svendborg Kommune har indgået konkrete aftaler for konsulenter og psykologer.